Více informací naleznete v sekci  akce - výstavy - klubové a speciální výstavy 

https://www.kssp.cz/akce/vystavy/klubove-vystavy