Platby a dokumenty

Pro platbu členského příspěvku na rok 2024 bude všem členům klubu zaslán v LEDNU 2024  informační mail s předpisem platby.  

Proto prosím vyčkejte na obdržení tohoto mailu a platbu proveďte dle pokynů.

Informace o odeslání mailu bude zveřejněna na webu klubu. 


Členský příspěvek  500,- Kč na jeden kalendářní rok.  

Tento je splatný do posledního dne měsíce února kalendářního roku, za který se příspěvek hradí. 

V případě, že členství vznikne v listopadu nebo prosinci, pak se má za to, že členský příspěvek placený nově přistupujícím členem je zaplacen i za následující kalendářní rok.


Obnovení členství


Osobě, která již byla v minulosti členem klubu, bude členství obnoveno na základě odeslání nové přihlášky do klubu  a uhrazení členského příspěvku na účet klubu.


Pro bezhotovostní platbu převodem:

 

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)


P O Z O R

V případě  platby za členství v klubu použijte výhradně variabilní symbol, který je vygenerován systémem v mailu - Výzva k platbě.