Histiocytární sarkom

SH-PRE-TEST (Test předpokladů pro vznik histiocytárního sarcomu)

Co je to Histiocytární sarkom?
Histiocytární sarkom (dříve maligní histiocytóza) je hlavní příčinou úmrtí u plemene Bernský salašnický pes. Jedná se o rakovinu histiocytů, buňky odpovědné za imunitní funkce, které jsou přítomny v lymfatických uzlinách a množství orgánů. Bohužel zatím není vynalezena účinná léčba a nemoc je smrtelná. 

Jak diagnostikovat histiocytární sarkom? V současné době je jedinou definitivní diagnózou je histologická analýza (veterinář odešle vzorek tkáně nádoru ve formalinu na histologickou laboratoř).

Co je příčinou této rakoviny? Proč je to tak časté?
Vývoj této rakoviny zahrnuje několik genů, stejně jako faktory prostředí, což činí způsob přenosu velmi složitým. Nemoc se objeví později, často poté, co se tento pes měl možnost již rozmnožit a proto přenáší geny na své potomky, a tím přispívá k šíření.

SH PRE-TEST
Společnost ANTAGENE ve Franci zkoumala po dobu 8 let vzorky 2000 jedinců (a to jedinců dlouhověkých (více jak 10let a jedinců postižených nemocí). Ve vzorku prokazatelně nemocných jedinců se vyskytoval následující poměr skupin (8,5% A, 35,6% B and 55,9% C) Ve vzorku jedinců starších 10 let (32,7% A, 50% B and 17,3% C) Na základě tohoto výzkumu vyselektovala ANTAGENE 9 márkrů DNA na základě kterých lze zařadit evropské jedince BSP do násedujících skupin (indexů):

− A - nízké riziko (Jednotlivci testovaní mají čtyřikrát nižší šanci rozvoje histiocytárního sarkomu)
− B - neutrální riziko
− C -  vyšší riziko (Jednotlivci testovaní mají čtyřikrát vyšší riziko rozvoje histiocytárního sarkomu) 


Důležité upozornění: vliv na vznik onemocnění mají i další faktory jako je např.strava, prostředí a celkové zatížení organismu.

Poradenství pro chovatele na použití indexu: Je důležité, v chovné populace dát přednost páření jedinců v nejlepším indexu, ale je také nesmírně důležité při výběru chovných párů dodržet dostatečnou genetickou diverzitu chovu. Tento genetický SH pre-test by měl být jen jedním z mnoha kritérií výběru!

Psi s indexem C a s řadou dalších kladných vlastností by neměli být vyřazeni z chovu, ale spíše by měli být pářeni pouze s jednotlivci s indexem A nebo výsledkem B. Páření jedinců C se nedoporučuje!!!

Upozornění: Tento test je dostupný pro chovatele-chovatelské stanice.
Co je třeba:
1) vytištění a podpis memoranda dohody - 2x (viz příloha ke stažení zde)
2) vzorek krve (EDTA) (pro štěňata mladší 3 měsíců bukální stěr)
3) vyplněné osvědčení vzorku (zaškrtněte antagene scoring a zadejte "SH pre-test") s podpisem a razítkem veterináře. (viz příloha ke stažení zde)
4) zaplacení částky 105 EUR (viz příloha ke stažení zde)
5) kopie průkazu původu
6) vyplnění online dotazníku za účelem dalšího výzkumu odkaz: http://www.antagene.com/en/contact/histiocytic-sarcoma-questionnaire

Adresa: ANTAGENE
6 Allée du Levant
CS 60001
La Tour de Salvagny 69890
France

Výsledek obdržíte od obdržení za 10-15 dní e-mailem v pdf formátu.