Ektopický ureter

Aktualizace k 1.5.2023 

Ektopické močovody u entlebušských salašnických psů - screening

 

Z důvodu ukončení poskytování hodnocení pro screeningové programy ektopických močovodů v zahraničí ze strany Veterinární univerzity v Curychu provádí vyšetření na přítomnost ektopických močovodů pro Českou republiku za účelem uchovnění Oddělení zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček Veterinární univerzity Brno.

Screeningové vyšetření na přítomnost ektopických močovodů u ESP se provádí ultrasonografickým (USG) vyšetřením nebo vyšetřením počítačovou tomografií. USG vyšetření při hodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti EU u psů vykazuje vysokou senzitivitu (93,6 %) a specifitu (100 %). Lze tedy s vysokou mírou jistoty identifikovat jedince s typem EU C. CT vyšetření umožňuje lépe rozlišit typ EU A a EU B.

V případě pochybností nebo nejasného výsledku USG vyšetření se přistupuje k vyšetření počítačovou tomografií (CT) s aplikací kontrastní látky.

Příprava na USG vyšetření:

· hladovku 12 hodin před samotným vyšetřením, bez omezení příjmu tekutin

· pacient musí mít plný nebo alespoň z části naplněný močový měchýř – nutno nevenčit přibližně 1,5-2 hodiny před vlastním vyšetřením

· oholení srsti na břiše (v nezbytně nutném rozsahu umožňující vyšetření celého močopohlavního aparátu)

· použití ultrasonografického gelu

· u klidných pacientů není k vyšetření nutná „narkóza“ (sedace/celková anestezie)

· zavedení intravenózní kanyly (spojené s oholením srsti v dané oblasti – na přední straně přední končetiny za účelem podání infuze fyziologického roztoku a podání léčiva povzbuzujícího tvorbu a průtok moči (kanylaci lze spojit s odběrem krve pro vyšetření přítomnosti genu pro progresivní retinální atrofii – PRA).

 

V případě nutnosti provedení CT vyšetření je navíc (k výše uvedenému) potřeba:

· klinické vyšetření za účelem zhodnocení bezpečnosti sedace/anestezie u daného pacienta

· CT (počítačová tomografie) za použití nitrožilně podané jodové kontrastní látky prováděná v „narkóze“ (sedaci/celkové anestezii)

Screeningové vyšetření za účelem uchovnění je možno absolvovat nejdříve po dosažení 12 měsíců věku. Tato věková hranice se netýká jedinců s klinickými příznaky (např. inkontinence – ukapávání moči); takoví pacienti by měli být vyšetřeni již v době projevu klinických příznaků (na jakémkoliv pracovišti).

Vyšetření na přítomnost ektopických močovodů je možné i vhodné spojit s rentgenologickým vyšetřením k posouzení dysplazie kyčelních a loketních kloubů (DKK, DLK), které se rovněž provádí v sedaci nebo celkové anestezii. Provedení RTG vyšetření spolu s vyšetřením na přítomnost EU umožňuje provedení USG vyšetření i u méně spolupracujících pacientů.

Pracoviště vydává hodnocení lokalizace vyústění močovodů pouze na základě vlastních vyšetření (provedených na Oddělení zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček VETUNI).

 

Vyšetření je prováděno pouze po předchozí telefonické domluvě s majitelem v pracovní dny. K vyšetření je nutné doložit originál průkazu původu.

Objednat se lze Po-Pá mezi 8-15 hod. na tel. +420 541 562 343

 

Použitá literatura:

DAVIDSON, A. P., WESTROPP, J. L. (2014). Diagnosis and Management of Urinary Ectopia. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 44 (2), 343–353.

Ektopische Ureteren - Entlebucher Sennenhunde. (nedatováno). [cit. 10.11.2021] Dostupné z: http://www.entlebucher-zucht.com/de/service/gesundheit/ektopische-ureteren.html

FRITSCHE, R., DOLF, G., SCHELLING, C., HUNGERBUEHLER, S. O., HAGEN, R., REICHLER, I. M. (2013). Inheritance of ectopic ureters in Entlebucher Mountain Dogs. Journal of Animal Breeding and Genetics, 131 (2), 146–152.

MCLOUGHLIN, M. A., CHEW, D. J. (2000). Diagnosis and surgical management of ectopic ureters. Clinical Techniques in Small Animal Practice, 15 (1), 17–24.

OGLESBY, P. A., CARTER, A. (2003). Ultrasonographic diagnosis of unilateral ectopic ureter in a Labrador dog. Journal of the South African Veterinary Association, 74 (3), 84–86.

OH, H., KIM, S., KIM, S., LEE, J., YUN, S., YOON, J., JUNG, J., CHOI, M. (2017). Evaluation of the ureteral jet in dogs by using color Doppler ultrasonography. Journal of veterinary science, 18(3), 399–406.

SECREST, S., ESSMAN, S., NAGY, J., SCHULTZ, L. (2013). Effects of furosemide on ureteral diameter and attenuation using computed tomographic excretory urography in normal dogs. Veterinary Radiology & Ultrasound, 54(1), 17–24.

SCHWARZ, T., BOMMER, N., PARYS, M., THIERRY, F., BOUVARD, J., PÉREZ‐ACCINO, J., LONGO, M. (2020). Four‐dimensional CT excretory urography is an accurate technique for diagnosis of canine ureteral ectopia. Veterinary Radiology & Ultrasound, 62 (2), 190–198.

TAYLOR, O., KNIGHT, R., GENAIN, M. A., OWEN, L. (2022). Ultrasonography as a sensitive and specific diagnostic modality for the detection of ectopic ureters in urinary incontinent dogs. Veterinary Radiology & Ultrasound. 63.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Co je to označováno pojmem „ektopický ureter“? (ektopie = uložené nebo jsoucí mimo obvyklé místo)

Je to tedy vrozená vývojová anomálie vývodních močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném místě. To znamená, že namísto vyústění močovodů do močového měchýře dochází k vyústění močovodů např. v hrdle močového měchýře nebo přímo do močové trubice. U psů může docházet k vyústění močovodů do chámovodu či prostaty a u fen do dělohy nebo do pochvy.

Psi s ektopickými močovody trpí většinou neustálým ukapávání moči. Tento samovolný únik moči se označuje inkontinencí. K inkontinenci dochází, když je vyústění umístěno až za uzavíracím mechanismem močového měchýře (tzv. svěračem) a nebo močové trubice, tím pádem už vědomě nelze zabránit úniku moči. U fen dochází k nekontrolovanému úniku moči zpravidla již ve štěněčím věku, avšak nejpozději ve věku kolem 1,5 roku. Psi s ektopickými močovody jsou obvykle ve štěněcím věku bez příznaků, protože u psů funguje větší část močové trubice jako uzavírací zařízení (svěrač) močového měchýře. S přibývajícím věkem nebo po kastraci však svěrač oslabuje, proto jsou psi inkontinentní často teprve po kastraci nebo až v pokročilém věku. Část psů s ektopickými močovody má navíc vedle vrozeného nesprávného vyústění močového měchýře současně vrozené oslabení svěrače močového měchýře, které vede rovněž k inkontinenci.
Ektopické močovody však nezpůsobují pouze jen inkontinenci, usnadňují vznik zánětů močových cest, močového měchýře a ledvinových pánviček. Navíc často dochází k poruchám odtoku moči, protože moč nemůže jako obvykle odtékat do sběrného orgánu – močového měchýře, ale je vedena do jiných struktur, které se nemohou tak dobře roztahovat. Tato porucha odtoku moči může vést k nahromadění moči v močovém měchýři a ledvinách, a v důsledku toho se rozšiřují močovody a zvětšují ledviny (dilatovaný ureter, hydronefróza).
Adekvátně průběhu nesprávně vyústěných močovodů se rozlišují dvě různé formy ektopie močovodů: extramurální (mimo stěnu) a intramurální (ve stěně). 
Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu:

Obr.1: Extramurálně probíhající močovod ústící do močového měchýře mimo trigonum. 
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

Intramurální ektopické močovody kontaktují sice močový měchýř na správném místě, močovod se však neotevírá v měchýři, ale probíhá stěnou měchýře dále dozadu a otevírá se až v močové trubici:

Obr.2: Intramurálně probíhající močovod ústící mimo močového měchýře. 
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

A pro srovnání obrázek správně vyústěných močovodů:Obr.3: Normální fyziologické vyústění močovodů v trigonum.
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

Léčba ektopických močovodů

Pokud medikamentózní léčba nezabírá nebo nemá vyhlídky na úspěch, je třeba provést operaci. Zda se provede chirurgické přemístění močovodu nebo minimálně invazivní cystoskopický laserový zákrok, závisí na konkrétním pacientovi a průběhu ektopického močovodu. Často se také vyskytují další malformace, jako je například inkompetence, a pak bohužel zůstávají někteří pacienti i po operaci inkontinentní. 

Stav ektopie močovodů u entlebušského salašnického psa na základě údajů Veterinární university v Curychu, která vede v této oblasti výzkum zaměřený na prevenci, léčbu a zjištění genetických příčin tohoto onemocnění.

ESP EU A EU B EU C
  počet výskyt počet výskyt počet výskyt
psi 66 19% 185 54% 91 27%
feny 149 41% 176 48% 41 11%
celkem 215 30% 361 51% 132 19%

zdroj: Zuchtwertschätzung für ektopische Ureteren, Prof. Dr. G. Dolf + Dr. C. Schelling Vetsuisse-Fakultät Universität Bern und Zürich, v podkladu Rassetreffen der Entlebucher Sennenhunde 3. srpen 2013, Burscheid

Klasifikace:

EU A - normální korektní vyústění. Oba močovody ústí do močového měchýře v trigonu, který je uzavírán svalovým svěračem. Za fyziologické vyústění se u ESP považuje vzdálenost ústí močovodu do močového měchýře v rozmezí 1,8 – 3,5 cm od močové trubice. Zvíře je pak z hlediska EU naprosto fyziologicky zdravé, tj. nebudou se u něj vyskytovat:

 • dědičně podmíněné problémy s ledvinami 
 • častější infekční nemoci močových cest
 • inkontinence, tj. moč nebude samovolně ukapávat

Ektopické - typ EU B a typ EU C

 • EU B - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře, bez klinických symptomů
 • EU C - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře s klinickými symptomy ektopie, anebo ústí zcela mimo močový měchýř, např. v močové trubici, dokonce mohou vyústit u pejsků i v chámovodu nebo ve vývodu prostaty, u fenek i v děloze nebo v pochvě. Klinické symptomy jsou u typu C velmi pravděpodobné.


Kastrace by se u psů s ektopickými močovody typu EU B a EU C měla provádět pouze při medicínských indikacích (např. tumory varlat), protože kastrace zvyšuje pravděpodobnost inkontinence, tedy samovolného ukapávání moči.

 Pro chov se v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Švýcarsku uplatňují tyto zásady:

 • Jedinci s nálezem EU-C – vyřazeni všude z chovu
 • Jedinci s nálezem EU-B by měli být spářeni přednostně s EU-A, pokud je povoleno spáření EU-B s EU-B, pak musí být povinně vyšetřeny močovody u všech štěňat z vrhu do věku 12 měsíců!
 • Jedinci s EU-A se mohou pářit bez omezení jak s EU-A, tak s EU-B

 Jaké jsou možnosti vyšetření?

V České republice bohužel není možnost vyšetřit pejska sonograficky, aby byl výsledek vyšetření uznán jediným místem oprávněným k vydávání uznávaných certifikátů o výsledku vyšetření močovodů pro ESP v rámci FCI chovů. Ovšem je možnost nechat pejska vyšetřit prostřednictvím počítačového tomografu, jehož výsledky certifikační místo upřednostňuje před sonografickým vyšetřením. Vyšetření může provést prakticky každá veterinární klinika, která je vybavená tomografem a zná požadavky na vyšetření ze strany Veterinární univerzity v Curychu, kam sama odešle výsledky vyšetření s požadovanými dokumenty (dotazníkem) a vzorky krve k definitivnímu posouzení.

Ceny vyšetření se mohou na různých klinikách lišit, takže doporučuji se předem informovat.

Další možností je nechat provést vyšetření sonograficky v zahraničí.
Centrální vyšetřující místo a současně jediné místo oprávněné k vydání oficiálního certifikátu o výsledku vyšetření EU (sem se zasílají podklady ze všech vyšetřujících míst):
     PD Dr. med.vet. I.M. Reichler
     Abteilung für Kleintierfortpflanzung
     Klinik für Fortpflanzungsmedizin
     Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich
     Winterthurerstr.260
     CH-8057 Zürich
     Švýcarsko
 Dohodnutí termínu vyšetření 0041 44 635 8235, mezi 8.30 hod. -  9.30 a 16 - 17.00 hod.

Pokud se rozhodnete pro sonografické vyšetření, pak je asi nejvhodnější vyšetření ve Vídni:
     Veterinärmedizinische Universität
     Klinik für Bildgebende Diagnostik/Röntgen
     Veterinärplatz 1, A-1210 Wien
     Prof.Dr.Hittmair Katharina

Objednání vyšetření:

+43 /1 /25 077 – 5701
e-mail: roentgenologie@vu-wien.ac.at
Cena vyšetření 60 – 90 Euro. Možný počet vyšetřených ESP v jednom dnu je 2 psi.
Pro objednání doporučuji raději použití e-mailu.
Na vyžádání mohu sdělit další místa v zahraničí, kde lze vyšetření provést.

Co vyšetření obnáší:

 • odběr 10 ml krve a uložení pro Veterinární univerzitu Curych
 • zavedení kanyly
 • podání infuze fyziologického roztoku k povzbuzení průtoku moči
 • samotné vyšetření
  buď dopplerovská ultrasonografie bez narkózy nebo CT (počítačová tomografie) za použití kontrastní látky cca 20 minut narkóza

                                                                           Zpracovala: Ing. Dana Felsbergová  - Jílové u Prahy

  Použitá literatura:

 • PD Dr. med. vet. I.M.Reichler: Bericht über ektopische Harnleiter (Ureterektopie pro SSV
 • Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.
 • Prof. Dr. G. Dolf + Dr. C. Schelling: „Zuchtwertschätzung für ektopische Ureteren“, Vetsuisse-Fakultät Universität Bern und Zürich, písemný podklad pro Rassetreffen der Entlebucher Sennenhunde 3. srpen 2013, Burscheid