Ektopický ureter

 Co je to označováno pojmem „ektopický ureter“? (ektopie = uložené nebo jsoucí mimo obvyklé místo)

Je to tedy vrozená vývojová anomálie vývodních močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném místě. To znamená, že namísto vyústění močovodů do močového měchýře dochází k vyústění močovodů např. v hrdle močového měchýře nebo přímo do močové trubice. U psů může docházet k vyústění močovodů do chámovodu či prostaty a u fen do dělohy nebo do pochvy.

Psi s ektopickými močovody trpí většinou neustálým ukapávání moči. Tento samovolný únik moči se označuje inkontinencí. K inkontinenci dochází, když je vyústění umístěno až za uzavíracím mechanismem močového měchýře anebo močové trubice, tím pádem už vědomě nelze zabránit úniku moči. U fen dochází k nekontrolovanému úniku moči zpravidla již ve štěněčím věku, avšak nejpozději ve věku kolem 1,5 roku. Psi s ektopickými močovody jsou ve štěněčím věku bez příznaků, protože u psů funguje větší část močové trubice jako uzavírací zařízení (svěrač) močového měchýře. S přibývajícím věkem nebo po kastraci ztrácí však uzavírací zařízení sílu, proto jsou psi inkontinentní často teprve po kastraci nebo v pokročilém věku. Část psů s ektopickými močovody má navíc vedle vrozeného nesprávného vyústění močového měchýře současně vrozenou slabost uzavíracího mechanismu močového měchýře, která vede rovněž k inkontinenci.
Ektopické močovody však nezpůsobují pouze jen inkontinenci, usnadňují vznik zánětů močového měchýře a ledvinových pánviček. Navíc často dochází k poruchám odtoku moči, protože moč nemůže jako obvykle odtékat do sběrného orgánu – močového měchýře, ale je vedena do jiných struktur, které se mohou méně dobře roztahovat. Tato porucha odtoku moči může vést k nahromadění moči v močovém měchýři a ledvinách, a v důsledku toho se rozšiřují močovody a ledviny (dilatovaný ureter, hydronefróza).
Adekvátně průběhu nesprávně vyústěných močovodů se rozlišují dvě různé formy ektopie močovodů: extramurální (mimo stěnu) a intramurální (ve stěně). 
Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu:

Obr.1: Extramurálně probíhající močovod ústící do močového měchýře mimo trigonum. 
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

Intramurální ektopické močovody kontaktují sice močový měchýř na správném místě, močovod se však neotevírá v měchýři, ale probíhá stěnou měchýře dále dozadu a otevírá se až v močové trubici:

Obr.2: Intramurálně probíhající močovod ústící mimo močového měchýře. 
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

A pro srovnání obrázek správně vyústěných močovodů:Obr.3: Normální fyziologické vyústění močovodů v trigonum.
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

Léčba ektopických močovodů je pouze chirurgická.
Aktuální stav ektopie močovodů u entlebušského salašnického psa na základě údajů Veterinární university v Curychu, která vede v této oblasti výzkum zaměřený na prevenci, léčbu a zjištění genetických příčin tohoto onemocnění.

ESP EU A EU B EU C
  počet výskyt počet výskyt počet výskyt
psi 66 19% 185 54% 91 27%
feny 149 41% 176 48% 41 11%
celkem 215 30% 361 51% 132 19%

zdroj: Zuchtwertschätzung für ektopische Ureteren, Prof. Dr. G. Dolf + Dr. C. Schelling Vetsuisse-Fakultät Universität Bern und Zürich, v podkladu Rassetreffen der Entlebucher Sennenhunde 3. srpen 2013, Burscheid

Klasifikace:

EU A - normální korektní vyústění. Oba močovody ústí do močového měchýře v trigonu, který je uzavírán svalovým svěračem. Za fyziologické vyústění se u ESP považuje vzdálenost ústí močovodu do močového měchýře v rozmezí 1,3 – 3,5 cm od močové trubice. Zvíře je pak z hlediska EU naprosto fyziologicky zdravé, tj. nebudou se u něj vyskytovat:

 • dědičně podmíněné problémy s ledvinami 
 • častější infekční nemoci močových cest
 • inkontinence, tj. moč nebude samovolně ukapávat

Ektopické - typ EU B a typ EU C

 • EU B - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře, bez klinických symptomů
 • EU C - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře s klinickými symptomy ektopie, anebo ústí zcela mimo močový měchýř, např. v močové trubivci, dokonce mohou vyústit u pejsků i v chámovodu nebo ve vývodu prostaty, u fenek i v děloze nebo v pochvě. Klinické symptomy jsou u typu C velmi pravděpodobné.


Kastrace by se u psů s ektopickými močovody typu EU B a EU C měla provádět pouze při medicínských indikacích (např. tumory varlat), protože kastrace zvyšuje pravděpodobnost inkontinence, tedy samovolného ukapávání moči.

 Pro chov se v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Švýcarsku uplatňují tyto zásady:

 • Jedinci s nálezem EU-C – vyřazeni všude z chovu
 • Jedinci s nálezem EU-B by měli být spářeni přednostně s EU-A, pokud je povoleno spáření EU-B s EU-B, pak musí být povinně vyšetřeny močovody u všech štěňat z vrhu do věku 12 měsíců!
 • Jedinci s EU-A se mohou pářit bez omezení jak s EU-A, tak s EU-B

 Jaké jsou možnosti vyšetření?

V České republice bohužel není možnost vyšetřit pejska sonograficky, tj. ultrazvukem bez použití narkózy, aby byl výsledek vyšetření uznán jediným místem oprávněným k vydávání uznávaných certifikátů o výsledku vyšetření močovodů pro ESP v rámci FCI chovů. Ovšem je možnost nechat pejska vyšetřit prostřednictvím počítačového tomografu, jehož výsledky certifikační místo upřednostňuje před sonografickým vyšetřením

Doporučuji nejlépe nechat provést vyšetření u MVDr. Dominika Vlacha – Brandýs nad Labem.
     http://www.veterinabrandys.cz/
     Klinika Brandýs n.L.
     Telefon: 326 903 189
                   326 303 632
     Adresa: Pražská 76,250 01 Brandýs nad Labem
     E-mail: dvlach@centrum.cz

Na uvedené klinice znají požadavky na vyšetření a jsou v kontaktu s místem vydávajícím oficiální certifikáty – Veterinární univerzitou v Curychu, kam sami odesílají výsledky vyšetření s požadovanými dokumenty a vzorky krve k definitivnímu posouzení. Cena vyšetření se pohybuje cca 5 tis.Kč.

Další možností je nechat provést vyšetření sonograficky v zahraničí.
Centrální vyšetřující místo a současně jediné místo oprávněné k vydání oficiálního certifikátu o výsledku vyšetření EU (sem se zasílají podklady ze všech vyšetřujících míst):
     PD Dr. med.vet. I.M. Reichler
     Abteilung für Kleintierfortpflanzung
     Klinik für Fortpflanzungsmedizin
     Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich
     Winterthurerstr.260
     CH-8057 Zürich
     Švýcarsko
 Dohodnutí termínu vyšetření 0041 44 635 8235, mezi 8.30 hod. -  9.30 a 16 - 17.00 hod.

Pokud se rozhodnete pro sonografické vyšetření, pak je asi nejvhodnější vyšetření ve Vídni:
     Veterinärmedizinische Universität
     Klinik für Bildgebende Diagnostik/Röntgen
     Veterinärplatz 1, A-1210 Wien
     Prof.Dr.Hittmair Katharina

Objednání vyšetření:

+43 /1 /25 077 – 5701
e-mail: roentgenologie@vu-wien.ac.at
Cena vyšetření 40 – 80 Euro. Možný počet vyšetřených ESP v jednom dnu je 2 psi.
Pro objednání doporučuji raději použití e-mailu.
Na vyžádání mohu sdělit další místa v zahraničí, kde lze vyšetření provést.

Co vyšetření obnáší:

 • odběr 10 ml krve a uložení pro Veterinární univerzitu Curych
 • zavedení kanyly
 • podání infuze fyziologického roztoku k povzbuzení průtoku moči
 • samotné vyšetření
  buď dopplerovská ultrasonografie za použití kontrastní látky cca 40 minut bez narkózy nebo CT (počítačová tomografie) za použití kontrastní látky cca 20 minut narkóza

                                                                           Zpracovala: Ing. Dana Felsbergová  - Jílové u Prahy

  Použitá literatura:

 • PD Dr. med. vet. I.M.Reichler: Bericht über ektopische Harnleiter (Ureterektopie pro SSV
 • Fabienne Nicole Bitterli: „Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund“, Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.
 • Prof. Dr. G. Dolf + Dr. C. Schelling: „Zuchtwertschätzung für ektopische Ureteren“, Vetsuisse-Fakultät Universität Bern und Zürich, písemný podklad pro Rassetreffen der Entlebucher Sennenhunde 3. srpen 2013, Burscheid