Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR SchH/VPG

Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

BH (zkouška doprovodného psa) odpovídá 2 oddílům
SchH/VPG A (poslušnost, obrana) odpovídá 2 oddílům
FPr stupeň 1, 2, 3 (vypracování stopy SchH/VPG l, 2, 3) každá odpovídá 1 oddílu
SchH/VPG 1, 2, 3 (všestranné zkoušky 1 – 3) každá odpovídá 3 oddílům
FH 1, FH 2 (pachové práce 1 - 2) každá odpovídá 3 oddílům

V den konání zkoušek musí mít pes ukončený předepsaný věk:

BH (zkouška doprovodného psa) 15 měsíců
SchH/VPG A (poslušnost, obrana) 18 měsíců
FPr 1, 2, 3 (pachové práce SchH/VPG 1, 2, 3) 15 měsíců
SchH/VPG 1 (všestranná zkouška 1 stupeň) 18 měsíců
SchH/VPG 2 (všestranná zkouška 2 stupeň) 19 měsíců
SchH/VPG 3 ( všestranná zkouška 3 stupeň) 20 měsíců
FH 1 (zkouška psa stopaře 1 stupeň) 18 měsíců
FH 2 (zkouška psa stopaře 2 stupeň) 20 měsíců

ZKOUŠKA BH (DOPROVODNÉHO PSA)

Dělí se na:
Oddíl B (poslušnost)
Oddíl D (chování psa na veřejnosti a v dopravě)

ODDÍL „B“ (poslušnost)

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení v sedě za pochodu 10 bodů
Cvik 4: Odložení v leže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bodů

Celkem 60 bodů

ODDÍL „D“ Zkouška v pouličním ruchu

Všeobecně Následující cviky se provádějí mimo cvičiště. Rozhodčí s vedoucím zkoušek určí, kde a jak budou cviky na veřejném prostranství provedeny, (ulice, cesty nebo veřejná místa). Veřejná doprava nesmí být narušována. Provedení této části zkoušky vyžaduje, kvůli svému obsahu, větší časovou rezervu. Požadavky na přezkoušení jednotlivých částí nesmí být pro velké množství psů zkracovány. Body nejsou za jednotlivé cviky tohoto oddílu zadávány. Pro hodnocení psů v tomto oddílu zkoušky je rozhodující celkový dojem chování psa na veřejnosti a v dopravě.

ZKOUŠKA SchH/VPG A

Zkouška SchH/VPG A se skládá z oddílu B poslušnost a C obrana, podle zkoušky SchH/VPG 1. Stopa při této zkoušce není přezkušována. - Nejvyšší počet bodů 200.

STOPAŘSKÁ ZKOUŠKA FPr 1, 2, 3

Stopařské zkoušky ve stupních 1 až 3 se skládají jen z oddílu A, SchH/VPG zkoušky 1 až 3. - Nejvyšší počet bodů 100.

ZKOUŠKA SchH/VPG 1

dělí se na:
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů

celkem 300 bodů

SchH/ VPG 1 oddíl "A"

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10 + 10) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

SchH/VPG 1 oddíl "B“

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Aport volný 10 bodů
Cvik 5: Aport skokem 15 bodů
Cvik 6: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 7: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8: Odložení dlouhodobé 10 bodů

Celkem: 100 bodů

SchH/VPG 1 oddíl "C"

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 20 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 35 bodů
Cvik 5: Útok na psa z pohybu 30 bodů

Celkem: 100 bodů

ZKOUŠKA SchH/VPG 2

dělí se na:
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů

Celkem: 300 bodů

SchH/VPG 2 oddíl "A"

Cizí stopa, nejméně 400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 strana 31 bodů. Předměty (10 + 10) 20 bodů.

Celkem 100 bodů

SchH/VPG 2 oddíl "B"

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje za pochodu 10 bodů
Cvik 5: Aport volný 10 bodů
Cvik 6: Aport skokem 15 bodů
Cvik 7: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bodů

Celkem: 100 bodů

SchH/VPG 2 oddíl "C"

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6: Přepad psa při doprovodu 30 bodů
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 20 bodů

Celkem: 100 bodů

ZKOUŠKA SchH/VPG 3

dělí se na:
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů

Celkem 300 bodů

SCHH/VPG 3 oddíl "A"

Cizí stopa, nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty, nejméně 60 minut stará, čas k vypracování 20 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (7 + 7 + 6) 20 bodů.

Celkem 100 bodů

SchH/VPG 3 oddíl „B“

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odlož. ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Aport volný 10 bodů
Cvik 6: Aport skokem 15 bodů
Cvik 7: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bodů

Celkem: 100 bodů

SchH/VPG 3 oddíl „C“

Cvik 1: Vyhledání figuranta 10 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6: Přepad psa při doprovodu 15 bodů
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 10 bodů
Cvik 8: Obrana psa při hlídání 20 bodů

Celkem: 100 bodů

ZKOUŠKA FH 1 - PSA STOPAŘE 1. STUPNĚ

sledování stopy = 80 bodů 4 předměty (4 x 5) = 20 bodů celkem 100 bodů
Cizí stopa 1200 kroků dlouhá, 6 dle terénu přizpůsobených pravých lomů, 4 předměty, 180 minut stará, 2x křížená stopou jiné osoby, 30minut po položení. Čas k vypracování je 30 minut.

ZKOUŠKA FH 2 - PSA STOPAŘE 2. STUPNĚ

sledování stopy = 80 bodů 7 předmětů (6 x 3, 1 x 2) = 20 bodů celkem 100 bodů
Jedna cizí stopa, 1800 kroků dlouhá, 7 lomů, z toho minimálně 2 ostré, jeden oblouk, 7 předmětů, 180 minut stará, 2x křížena stopou jiné osoby, 30 minut před vypracováním. Čas k vypracování stopy je 40 minut. Začátek stopy pes musí do 3 minut vyhledat. Podrobný popis zkoušek a další informace naleznete zde
http://www.hovawart.cz/vycvik/dokumenty/zkusebni-rad-SchH-VPG1.pdf