Zkušební řád kynologické jednoty ČR

Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

 1. Základní ovladatelnost psa (ZOP)
 2. Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně (ZPU1)
 3. Zkouška pracovní upotřebitelnosti II. stupně (ZPU2)

Základní ovladatelnost psa (ZOP)

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
I. Základní část
 1. Přivolání - volba ze dvou variant;
  a)   v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
  b)   za pohybu k noze psovoda
 2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
 3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
 4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku) (10 bodů)
 5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)
II. Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině je 3-5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
 3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

CELKEM 100 bodů
Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně (ZPU1)

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-1

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
I. Základní část (body)
 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a)   v klidu s předsednutím před psovoda
  b)   za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 5. Aport volný (předmět psovoda) (10 bodů)
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
 9. Volitelný cvik: (20 bodů)
  a)   hlídání předmětu psovoda
  b)   stopa - vlastní, 100 m dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, 2 předměty

CELKEM max. počet bodů za základní část (100 bodů), min. počet bodů za základní část (70 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí.

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

CELKEM max. počet bodů za cviky skupinové a speciální (50 bodů), min. počet bodů za cviky skupinové a speciální (35 bodů)
CELKEM bodů za obě části max. (150 bodů).
Minimum bodů pro získání zkoušky (105 bodů)

Zkouška pracovní upotřebitelnosti II. stupně (ZPU2)

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU2

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splněni zkoušky ZPU-1,
I. Stopa

- stáří 15 min., (100 bodů max) Cizí, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, min (70bodů)

II. Poslušnost
 1. Přivolání s předsednutím před psovodem (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
 3. Průchod skupinou osob (10 bodů)
 4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) (10 bodů)
 5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) (10 bodů)
 6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) (10 bodů)
 7. Aport přes překážku (předmět psovoda) (10 bodů)
 8. Kladina nízká (jedním směrem) (10 bodů)
 9. Vysílání (min.15 m) (10 bodů)
 10. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)

celkem poslušnost (100 bodů)
min. (70 bodů)

III. Obrana
 1. Průzkum terénu - 30 x 40 kroků, 4 zástěny (10 bodů)
 2. Vyštěkání (10 bodů)
 3. Přepad psovoda z úkrytu - náznaky úderů (30 bodů)
 4. Zadrženi - hladké, na 30m (50 bodů)

celkem obrana (100 bodů)
min. (10 bodů)
CELKEM - stopa, poslušnost, obrana (300 bodů)
min. (210 bodů)

Podrobný popis zkoušek a další informace naleznete zde http://www.vystavypsu.cz/