Národní zkušební řád

Národní zkušební řád

Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

 1. Všestranného výcviku
  a)   zkouška základního minima (ZM)
  b)   zkouška všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1)
  c)   zkouška všestranného výcviku 2. stupně (ZVV 2)
  d)   zkouška všestranného výcviku 3. stupně (ZVV 3)

 2. Speciálního výcviku
  a)   zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)
  b)   zkouška psa malých plemen 1. stupně (ZMP 1)
  c)   zkouška psa malých plemen 2. stupně (ZMP 2)
  d)   zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS 1)
  e)   zkouška psa stopaře 2. stupně (ZPS 2)
  f)   zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO 1)
  g)   zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO 2)
  h)   zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)
Zkouška základního minima (ZM)

Stáří psa minimálně 12 měsíců. Maximální počet bodů je 150, minimální je 105 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 35 bodů.

Stopa (max. 50 bodů)
Stopa vlastní, 150-200 kroků dlouhá, min. 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.

Poslušnost

 1. přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) - max. 10 bodů
 2. ovladatelnost psa na vodítku - max. 10 bodů
 3. sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) - max. 10 bodů
 4. aport volný (předmět psovoda) - max. 10 bodů
 5. odložení psa (vzdálenost 15 kroků) - max. 10 bodů

Obrana

 1. průzkum terénu (30 x 40 kroků, dvě zástěny) - max. 10 bodů
 2. označení pomocníka - max. 10 bodů
 3. ochrana psovoda - max. 10 bodů
 4. zadržení pomocníka (25 kroků) - max. 10 bodů
 5. odolnost psa (náznak úderů) - max. 10 bodů
Zkouška všestranného výcviku psa 1. stupně (ZVV1)

Stáří psa minimálně 14 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Stopa (max. 100 bodů)
Stopa vlastní, 350-400 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.

Poslušnost

 1. přivolání psa za pochodu k noze - max. 10 bodů
 2. ovladatelnost psa na vodítku - max. 10 bodů
 3. sedni - lehni - vstaň (na vodítku u nohy) - max. 10 bodů
 4. za pochodu odložení vleže - max. 10 bodů
 5. štěkání psa (v sedě u nohy na vodítku) - max. 10 bodů
 6. aport volný (činka psovoda) - max. 10 bodů
 7. skok vysoký (100 cm) - max. 10 bodů
 8. skok šplhem (180 cm, jedním směrem) - max. 10 bodů
 9. kladina nízká (jedním směrem) - max. 10 bodů
 10. odložení psa (25 kroků) - max. 10 bodů

Obrana

 1. odhalení pomocníka:
  • průzkum terénu (40 x 50 kroků, čtyři zástěny) - max. 10 bodů
  • vyštěkání pomocníka - max. 10 bodů
 2. zajištění pomocníka:
  • prohlídka pomocníka - max. 10 bodů
  • výslech pomocníka - max. 10 bodů
 3. ochrana psovoda
  • přepadení psovoda při výslechu - max. 15 bodů
  • ovladatelnost psa (pouštění) - max. 5 bodů
 4. samostatná činnost psa
  • zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 5. odolnost psa
  • útok na psa se 2 údery po zákusu - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
Zkouška všestranného výcviku psa 2. stupně (ZVV2)

Stáří psa minimálně 16 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Stopa (max. 100 bodů)
Stopa cizí, 500-600 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.

Poslušnost

 1. ovladatelnost psa bez vodítka - max. 10 bodů
 2. sedni - lehni - vstaň (1 krok před psovodem) - max. 10 bodů
 3. za pochodu odložení vstoje - max. 10 bodů
 4. štěkání psa (ve stoje 1 krok před psovodem) - max. 10 bodů
 5. plížení psa s psovodem (10 kroků) - max. 10 bodů
 6. aport skokem (100 cm, činka psovoda 1 kg) - max. 10 bodů
 7. kladina vysoká (jedním směrem) - max. 10 bodů
 8. vysílání psa (30 kroků) - max. 10 bodů
 9. přivolání psa (pes sedá před psovoda) - max. 10 bodů
 10. odložení psa (50 kroků) - max. 10 bodů

Obrana

 1. odhalení pomocníka
  • průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) - max. 10 bodů
  • vyštěkání pomocníka - max. 10 bodů
 2. zajištění pomocníka
  • prohlídka a výslech pomocníka - max. 10 bodů
  • doprovod pomocníka (20 kroků) - max. 10 bodů
 3. ochrana psovoda
  • - přepadení psovoda při prohlídce - max. 15 bodů
  • - ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 4. samostatná činnost psa
  • - zadržení pomocníka (100 kroků) - max. 15 bodů
  • - ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 5. odolnost psa
  • - útok na psa, 2 údery po zákusu - max. 15 bodů
  • - ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
Zkouška všestranného výcviku psa 3. stupně (ZVV3)

Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Stopa (max. 100 bodů) Stopa cizí, 1000 -1200 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.

Poslušnost

 1. ovladatelnost psa bez vodítka - max. 10 bodů
 2. sedni - lehni - vstaň (20 kroků před psovodem) - max. 10 bodů
 3. za pochodu odložení v sedě - max. 10 bodů
 4. štěkání psa (v leže 20 kroků před psovodem) - max. 10 bodů
 5. plížení psa (10 kroků) - max. 10 bodů
 6. aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg těžká) - max. 10 bodů
 7. kladina vysoká (oba směry) - max. 10 bodů
 8. vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) - max. 10 bodů
 9. přivolání psa před psovoda (2 x provedení) - max. 10 bodů
 10. odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) - max. 10 bodů

Obrana

 1. odhalení pomocníka
  • průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) - max. 10 bodů
  • vyštěkání pomocníka - max. 10 bodů
 2. zajištění pomocníka
  • prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) - max. 10 bodů
  • hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max. 10 bodů
 3. ochrana psovoda
  • přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 4. samostatná činnost psa
  • zadržení pomocníka (150 kroků) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 5. odolnost psa - cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu) - max. 20 bodů
Zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)

Stáří psa minimálně 12 měsíců. Maximální počet bodů je 150, minimální je 105 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 35 bodů.

Stopa - podle ZM
Poslušnost - podle ZM

Speciální cviky

 1. rozlišování předmětů psovoda
  • první úspěšný pokus - max. 10 bodů
  • druhý úspěšný pokus - max. 10 bodů
 2. vyhledání ztraceného předmětu psovoda - max. 10 bodů
 3. vyhledání předmětů psovoda
  • 3 předměty (po 5 bodech) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost psa - max. 5 bodů
Zkouška malých plemen 1. stupně (ZMP1)

Stáří psa minimálně 14 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Stopa - podle ZVV1
Poslušnost podle - ZVV1

Speciální cviky

 1. rozlišování předmětů psovoda
  • první úspěšný pokus- max. 10 bodů
  • druhý úspěšný pokus- max. 10 bodů
 2. vyhledání ztraceného předmětu psovoda - max. 10 bodů
 3. vyhledání předmětů psovoda
  • 3 předměty (po 5 bodech) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost psa- max. 5 bodů
 4. hlídání předmětu psovoda - max. 20 bodů
 5. samostatná činnost psa - max. 20 bodů
Zkouška malých plemen 2. stupně (ZMP2)

Stáří psa minimálně 16 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Stopa - podle ZVV2
Poslušnost - podle ZVV2, s výjimkou bodu 6.

Speciální cviky

 1. rozlišování cizího předmětu
  • první úspěšný pokus - max. 10 bodů
  • druhý úspěšný pokus - max. 10 bodů
 2. vyhledání ztraceného předmětu psovoda - max. 25 bodů
 3. vyhledání cizích předmětů
  • 3 předměty (po 8 bodech) - max. 24 bodů
  • ovladatelnost psa - max. 6 bodů
 4. hlídání předmětu psovoda - max. 25 bodů
Zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS1)

Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 200, minimální je 140 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Stopa (max. 100 bodů)
Stopa cizí, 500-600 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, dva předměty, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Poslušnost - podle ZVV1

Zkouška psa stopaře 2. stupně (ZPS2)

Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210.

Stopy

 1. stopa cizí, 1500-1700 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut. Maximum 100 bodů, minimum 70 bodů.
 2. stopa cizí, 500-600 kroků dlouhá, min. 1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, po 30 minutách křížená jinou osobou v polovině prvního a druhého úseku, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Maximum 100 bodů. Minimum 70 bodů.

Poslušnost - podle ZVV3

Zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO1)

Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 200, minimální je 140 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

Poslušnost - podle ZVV1

Obrana

 1. odhalení pomocníka
  • průzkum terénu (60 x 100 kroků, přírodní terén, čas 5 minut) - max. 10 bodů
  • vyštěkání pomocníka - max. 10 bodů
 2. zajištění pomocníka
  • prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) - max. 10 bodů
  • hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max. 10 bodů
 3. ochrana psovoda
  • přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 4. samostatná činnost psa
  • zadržení pomocníka (150 kroků) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 5. odolnost psa - cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu) - max. 20 bodů
Zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO2)

Stáří psa minimálně 18 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210.

Poslušnost - podle ZVV3

Obrana

 1. odhalení pomocníků
  • průzkum terénu (60x200 kroků, přírodní terén, čas 10 minut) - max. 20 bodů
  • vyštěkání pomocníků (2 pomocníci) - max. 20 bodů
 2. zajištění pomocníků
  • prohlídky, výslechy, doprovody - max. 20 bodů
  • hlídání pomocníků (2 + 1 minuta) - max. 20 bodů
 3. ochrana psovoda - přepadení při prohlídce - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
  • přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 4. samostatná činnost psa
  • zadržení pomocníka (200 kroků) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
  • útok druhého pomocníka (50 kroků) - max. 15 bodů
  • ovladatelnost (pouštění) - max. 5 bodů
 5. odolnost psa - cvik se napojuje na protiútoky obou pomocníků na psa (při protiútoku dva údery po zákusu) - max. 40 bodů
Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Stáří psa minimálně 10 měsíců. Maximální počet bodů je 60, minimální je 42.

 1. Poslušnost
  • přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) max. 10 bodů
  • ovladatelnost psa na vodítku, max. 10 bodů - sedni – lehni (na vodítku u nohy) max. 10 bodů
  • za pochodu odložení vleže, max. 10 bodů
  • aport volný (předmět psovoda) max. 10 bodů
  • odložení psa (15 kroků) max. 10 bodů
 2. Speciální cviky
  • přivolání psa za ztížených podmínek
  • chování psa ve skupině osob
  • chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě

Podrobný popis zkoušek a další informace naleznete zde http://www.kynologie.cz/