Mezinárodní zkušební řád Záchranných psů IPO-R

MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁCHRANNÝCH PSŮ IPO-R

Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

  • RH-E Zkouška způsobilosti záchranného psa
  • RH-F Zkouška záchranného psa stopaře stupně A - B
  • RH-FL Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání stupně A - B
  • RH-T Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách stupně A - B
  • RH-L Zkouška záchranného psa lavináře stupně A - C
  • RH-W Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání stupně A - C

Podrobný popis zkoušek a další informace naleznete zde http://www.zbklk.wz.cz/IPOR.html