Mezinárodní zkušební řád IPO-V

Mezinárodní zkušební řád IPO-V

IPO – V dělí se na:
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů

celkem 300 bodů

ODDÍL „A“

Vlastní stopa, nejméně 200 kroků dlouhá, 2 úseky, 1 lom (cca. 90°), 1 předmět psovoda. Po položení stopy následuje ihned její vypracování, které je limitováno 10 minutami.

  • Uvedení psa na stopu, navětření stopy 10 bodů
  • Sledování stopy v úsecích ( 30 + 30 ) 60 bodů
  • Lom 10 bodů Předmět 20 bodů

Celkem 100 bodů

ODDÍL „B“

Cvik 1 : ovladatelnost na vodítku 20 bodů
Cvik 2 : ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
Cvik 3 : odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
Cvik 4 : aport volný 10 bodů
Cvik 5 : skok přes překážku ( 80 cm ) 10 bodů
Cvik 6 : odložení dlouhodobé 15 bodů

Celkem 100 bodů

ODDÍL „C“

Cvik 1 : Vystavení a vyštěkání 15 bodů
Cvik 2 : Pokus o útěk figuranta 30 bodů
Cvik 3 : Útok na psovoda a psa 50 bodů
Cvik 4 : Doprovod 5 bodů

Celkem : 100 bodů

Podrobný popis zkoušek a další informace naleznete zde http://www.kynologie.cz/cks/rady/ipo-v.htm