Záchranářský výcvik

Výcvik záchranářských prací je velmi všestranný a při správném vedení je možné se mu věnovat se všemi plemeny salašnických psů.

Samozřejmě, že prvním předpokladem pro eventuelní složení různých stupňů záchranářských zkoušek je základní ovladatelnost a poslušnost, která by ovšem už měla být samozřejmostí pro ty, kteří chtějí něco se svými psy dělat.

Po přečtení zkušebního řádu je možné si udělat celkem podrobný obrázek o tom, co všechno se může pes-záchranář učit a jak obtížné některé cviky jsou. Ať už je to plošné vyhledávání, náročné vyhledávání v sutinách, pachové práce nebo speciální vyhledávání v lavinách nebo zachraňování tonoucích a různě na pomoc odkázaných lidí ve vodě a na plavidlech.

Jak již bylo mnohokrát řečeno a napsáno. Každá činnost, kterou se svým psem děláte, je pro něj, při správném vedení, velkou zábavou a psi se na tyto společně strávené okamžiky velmi těší. Kdokoliv by měl zájem se se svým psem záchranným pracem věnovat, může se obrátit na záchranné brigády v ČR nebo i v rámci Evropy a nebo na různé kynologické kluby, které se tímto výcvikem zabývají.

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy ( IRO ) (word 368 KB).