Psí sporty

Obedience

Kynologický sport obedience vznikl ve Velké Británii. Ač se nynější pravidla od původních britských značně liší, původní myšlenka obedience přetrvává stále. Důraz obedience je kladen na vztah psovoda a psa, precizní, ochotné a radostné provádění cviků psem a jeho schopnost práce i na značnou vzdálenost od svého psovoda. Z toho vyplývá, že celkový dojem týmu - psovod a pes - musí působit harmonickým, sehraným dojmem.

Agility

Agility je název pro jeden z nejoblíbenějších a také nejstarších psích sportů vůbec. Psí sport agility je v podstatě psí parkur. Skládá se ze serie předepsaných překážek, které se snaží psi, za vydatné podpory svého psovoda, absolvovat co nejrychleji.

Triatlon

Běžný triatlon dnes už zná každý, triatlon se psem se od tohoto klasického pojetí liší v podstatě pouze tím, že závodník není sám, ale soutěží spolu se svým psem. Přesto raději zopakujme, že triatlon znamená soutěž ve třech sportovních disciplínách - konkrétně v plavání, v běhu a jízdě na kole. Triatlon se psem představuje stejné disciplíny, ovšem soutěžící, nebo chcete-li psovod k sobě musí mít navíc připoutaného psa. Pes psovodovi pomáhá tím, že táhne např. při běhu nebo jízdě na kole, ale zároveň musí vzorně spolupracovat - tato schopnost se nejlépe projeví při plavání a jízdě na kole.

Tanec se psem

Výhodou Musical Canine Freestylu je bezpochyby fakt, že tento sport není prioritně určen pro konkrétní plemena a není stanovena ani žádná směrodatná velikost psích účastníků. Díky tomu je tento sport velice oblíbený, protože šanci uspět má prakticky každý. Výcvik Musical Canine Freestyle není fyzicky náročný pro psa ani pro psovoda, jedná se spíše o dlouhodobou a trpělivou práci.

Dostihy a coursing

Coursing je v podstatě faktickým předchůdcem dnes běžně známých psích dostihů. Tradice tohoto sportu spadá hluboko do historie a je možné ji ve velice podobných znacích najít na většině kontinentů. Vlastní coursing spočívá v soutěži mezi minimálně dvěma psy, kteří na trať vybíhají tzv. z ruky a jejichž cílem je ulovit zvěř v přírodním terénu, přičemž obvyklá délka trati je od 500 do 1000 m. Rovinné dostihy jsou ale sportem, který je v mnoha zemích provozován na přísně profesionální úrovni, jeho nedílnou součástí jsou i vysoké sázky a výhry, což v mnoha případech vede k velké neúprosnosti tohoto sportu. Pes se tak často stává pouze výrobním prostředkem a podle toho je s ním často i zacházeno.

Dog-trekking

Princip dog trekkingu spočívá v orientačním pochodu se psem, kdy je předem stanovena trasa a časový limit, ve kterém musí účastníci tuto trasu zvládnout. Velice často je součástí dog trekkingu značné výškové převýšení a vlastní pochod může trvat několik dní, případně i nocí. Soutěže a závody v dog trekkingu se konají po celé České republice.

Canicross

Canicross je sportem pro lidi, kteří milují své psy a běhání ve volné přírodě. Nejedná se totiž vlastně o nic jiného, než o běh přirozeným terénem se psem, kterého má psovod připnutého na speciální šňůře ke svému bedernímu pásu. Soutěže a závody v canicrossu se obvykle dělí na kategorie mužů, žen a často také kategorii mládeže a veteránů. Konají se ale i tzv. hromadné starty a oblíbeným se stal i štafetový běh.

Mondioring

Mondioring patří k velmi mladým psím sportům, které do České republiky dorazili teprve nedávno. Jedná se v podstatě o specifický druh sportovního kynologického výcviku psů. Mondio = svět, Ring = kruh, hlavní důraz je přitom kladen na slovo kruh, které má znamenat sled za sebou jdoucích cviků. Všechny běžně známé kynologické disciplíny se tedy provádí v jednom sledu za sebou, bez přerušení.

Pes musí zvládnout tři po sobě jdoucí disciplíny – poslušnost, skoky (zde je možnost volby mezi skokem vysokým, skokem do dálky a šplhem) a obranu.

Dog packing – nošení zátěže

Dog packing je sportem, který se zcela pochopitelně vymezuje pro psy větších plemen, minimální výška psa by měla být alespoň 50 cm, pes musí být zdravý a v dobré fyzické kondici. Protože se jedná o sport zátěžový, zcela samozřejmě se nehodí pro štěňata ani pro psí seniory. S výcvikem tohoto sportu je vhodné začít teprve tehdy, když pes dosáhne dospělosti a pouze je-li jeho pohybový aparát definitivně vyvinut.

Flyball

Tento velmi populární psí sport vznikl přibližně v 70. letech v americké Kalifornii. Jeho téměř masové rozšíření bylo takřka dílem okamžiku, protože tento psí sport v sobě spojuje hned dva velké klady: zatímco pejsek se zcela vydovádí, páníček se nestačí ani pořádně zadýchat. Flyball je vynikající pro „vybití“ velmi temperamentních psích jedinců. Na flyballových závodech se objevují hojně zástupci některých psích plemen. Ze skupiny švýcarských sal. psů můžeme vidět na těchto závodech převážně appenzella.

Mushing - závody se psím spřežením

Tento druh sportu vychází ze severských tradic, kdy člověk už před několika tisíci lety objevil, že své věrné psí přátele může využít také k pomoci s přemisťováním a taháním těžkých nákladů a to jak po sněhu, tak na suchu. Mushing přibližně ve stejnou dobu také samozřejmě zjistil, že někteří psi se pro tuto práci hodí lépe, než jiní a začal tak s plánovaným chovem psů, kteří nad jiné vynikali v takových vlastnostech jako je velká vytrvalost a spolehlivost v kombinaci s nenáročným odchovem.

Frisbee

Frisbee, neboli házení létajícího talíře psovi, je výbornou doplňkovou aktivitou například pro vyznavače agility. Tento sport si postupně získává více a více zájemců, takže se již začínají pořádat i profesionálně vedené soutěže a závody.