Platby za vystavení Krycího listu

Poplatek za vystavení krycího listu je stanoven na 300,- Kč. Pro členy KŠSP  se zaplaceným členským příspěvkem na daný rok je poplatek zvýhodněn na 0,-  Kč

Příplatek za vystavení urgentního krycího listu do 7 kalendářních dnů je stanoven na 300,- Kč. Pro nečleny bude tedy poplatek za vystavení urgentního krycího listu 600,- Kč (300,- Kč za vystavení + 300,- Kč za urgentní) a pro členy KŠSP 300,- Kč (0,-  Kč za vystavení + 300,- Kč za urgentní).
 
Příplatek za vystavení urgentního krycího listu do 48 hodin je stanoven na 1 000,- Kč. Pro nečleny bude tedy poplatek za vystavení urgentního krycího listu 1 300,- Kč (300,- Kč za vystavení + 1 000,- Kč za urgentní, pro členy KŠSP 1 000,- Kč (0,- Kč za vystavení + 1 000,- Kč za urgentní).

Pro bezhotovostní platbu převodem:

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)V případě vyplnění elektronické on-line žádosti o vystavení krycího listu (příp.urgentního) Vám po jejím odeslání bude variabilní symbol vygenerován automaticky a odeslán mailem.
V jiných případech je konstrukce variabilního symbolu následující: AABBBBCC bez mezer a lomítek.
Kde:

  • AA je kód platby: 03 znamená poplatek za vystavení  krycího listu urgentního
  • BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že je číslo před lomítkem menší jak čtyřmístné číslo, doplňte zepředu nulami
  • CC je rok platby

Příklad: Vaše členské číslo je 5544 a chcete zaplatit poplatek za vystavení krycího listu (příp.urgentního) v roce 2012.  Při platbě uvedete variabilní symbol v podobě 03554412.

Pokud je Vaše členské číslo jen třímístné (např. 125), doplníte před členské číslo číslici 0, a tudíž variabilní symbol bude 05012512.

Při tvorbě variabilního symbolu pro nečleny platí:  AA = 33, BBBB = 0000 a CC rok platby.
Příklad: nečlen, rok 2012 - v.s.33000012

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele feny.

Pokud nemůžete uskutečnit platbu bezhotovostním převodem z účtu, použijte složenku typu A.
Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti při zadávání variabilního symbolu na složence při Vaší platbě.