Platby za kontroly vrhu

Upozornění na změnu ve výši poplatku:  

Od 1. května 2022 je zvýšena cena za kontrolu vrhu a to o 100,- Kč.  

Poplatek činí 500,- Kč za každé zapsané štěně. Pro členy KŠSP se zaplaceným členským příspěvkem na daný rok je výše poplatku zvýhodněna na 300,- Kč.

Pro bezhotovostní platbu převodem:

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)


Konstrukce variabilního symbolu je následující: AABBBBCC bez mezer a lomítek.
Kde:

  • AA je kód platby: 05znamená poplatek za kontrolu vrhu
  • BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že je číslo před lomítkem menší jak čtyřmístné číslo, doplňte zepředu nulami
  • CC je rok platby

Příklad: Vaše členské číslo je 5544 a chcete zaplatit poplatek za kontrolu vrhu v roce 2022.  Při platbě uvedete variabilní symbol v podobě 05554422. 

Pokud je Vaše členské číslo jen třímístné (např. 125), doplníte před členské číslo číslici 0, a tudíž variabilní symbol bude 05012512.

Při tvorbě variabilního symbolu pro nečleny platí:  AA = 55, BBBB = 0000 a CC rok platby.
Příklad: nečlen, rok 2022 - v.s.55000022

 
Pokud nemůžete uskutečnit platbu bezhotovostním převodem z účtu, použijte složenku typu A.
Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti při zadávání variabilního symbolu na složence při Vaší platbě.