Platby za členství v klubuČlenský příspěvek  500,- Kč na jeden kalendářní rok.  

Tento je splatný do posledního dne měsíce února kalendářního roku, za který se příspěvek hradí. 

V případě, že členství vznikne v listopadu nebo prosinci, pak se má za to, že členský příspěvek placený nově přistupujícím členem je zaplacen i za následující kalendářní rok.


Obnovení členství


Osobě, která již byla v minulosti členem klubu, bude členství obnoveno na základě odeslání nové přihlášky do klubu  a uhrazení členského příspěvku na účet klubu.


Pro bezhotovostní platbu převodem:

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)


P O Z O R

V případě  platby za členství v klubu použijte výhradně variabilní symbol, který je vygenerován systémem v mailu - Výzva k platbě. 

Pro správné spárování platby je nutné uvést i specifický symbol 21.