Platby za bonitace

Poplatek za bonitaci je stanoven na 3020,-Kč/1pes. Pro členy KŠSP se zaplaceným členským poplatkem na daný rok je zvýhodněn na 1520,-Kč/1pes. V ceně jsou zahrnuty i náklady na odběr a vyhotovení DNA profilu.


V případě vyplnění elektronické on-line přihlášky na bonitaci Vám po jejím odeslání bude variabilní symbol vygenerován automaticky a odeslán mailem.

Pro bezhotovostní platbu převodem:

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)


Konstrukce variabilního symbolu je následující: AABBBBCC bez mezer a lomítek.
Kde:

  • AA je kód platby: 09 znamená poplatek za bonitaci
  • BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že je číslo před lomítkem menší jak čtyřmístné číslo, doplňte zepředu nulami
  • CC je rok platby

Příklad: Vaše členské číslo je 5544 a chcete zaplatit poplatekza bonitaci konanou v roce 2012.  Při platbě uvedete variabilní symbol v podobě 09554412. 

Pokud je Vaše členské číslo jen třímístné (např. 125), doplníte před členské číslo číslici 0, a tudíž variabilní symbol bude 09012512.

Při tvorbě variabilního symbolu pro nečleny platí:  AA = 99, BBBB = 0000 a CC rok platby.
Příklad: nečlen, rok 2012 - v.s.99000012

Do zprávy pro příjemce uveďte BONITACE.

Pokud nemůžete uskutečnit platbu bezhotovostním převodem z účtu, použijte složenku typu A.
Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti při zadávání variabilního symbolu na složence při Vaší platbě.