Platby za Klubové výstavy

Poplatky za klubové a speciální výstavy jsou stanoveny propozicemi jednotlivých výstav.

V případě vyplnění elektronické on-line přihlášky na výstavu Vám po jejím odeslání bude variabilní symbol vygenerován automaticky a odeslán mailem.

Pro bezhotovostní platbu převodem:

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)Konstrukce variabilního symbolu je AABBBBCC bez mezer a lomítek.
Kde:

  • AA je kód platby: 08 znamená výstavní poplatek
  • BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že je číslo před lomítkem menší jak čtyřmístné číslo, doplňte zepředu nulami
  • CC je rok platby

Příklad: Vaše členské číslo je 5544 a chcete zaplatit výstavní poplatek na výstavu konanou v roce 2012.  Při platbě uvedete variabilní symbol v podobě 08554412. 

 Pokud je Vaše členské číslo jen třímístné (např. 125), doplníte před členské číslo číslici 0, a tudíž variabilní symbol bude 08012512.

Variabilní symbol pro platbu výstavního poplatku pro nečleny začíná číslicemi 88.   

Pokud nemůžete uskutečnit platbu bezhotovostním převodem z účtu, použijte složenku typu A.
Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti při zadávání variabilního symbolu na složence při Vaší platbě.