Platby a dokumenty

Souhrn všech důležitých informací a dokumentů, které se týkají plateb členů klubu.


Číslo účtu KŠSP: 
2601465697/2010 (FIO banka)


Variabilní symboly 

Pro různé druhy plateb na účet KŠSP je již řadu let zavedeno používání variabilních symbolů usnadňující jejich identifikaci..
Konstrukce variabilního symbolu je následující: AABBBBCC bez mezer a lomítek.
Kde:

 • AA je kód platby:
  • 21 -znamená členský příspěvek
  • 03 -znamená poplatek za vystavení krycího listu
  • 05 -znamená poplatek za kontrolu vrhu
  • 08 -znamená výstavní poplatek
  • 09 -znamená poplatek za bonitaci
  • Při bankovních převodech se nula na pozici první číslice variabilního symbolu automaticky maže, s čímž se v účetním systému používaném KŠSP počítá, a nemusíte jí proto uvádět.
 • BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že vašečlenské číslo před lomítkem má méně než čtyři číslice, doplňte je na čtyři číslice zepředu nulami.
 • CC je rok platby (např.pro rok 2012 je CC = 12)

příklad: Vaše členské číslo je 5544 a chcete zaplatit výstavní poplatek, tudíž celý kód platby bude v této podobě 08554412. Pokud je Vaše členské číslo jen třímístné (125), doplňte před něj číslici 0, tudíž 08012512.

Při akcích organizovaných klubem obdržíte vždy spolu s pozvánkou na konkrétní klubovou akci i instrukce pro provedení platby emailem nebo poštou. Obdobně to platí i v případě členských příspěvků u nově přihlášených členů.

Nečlenové klubu hradí jednotlivé poplatky s variabilním symbolem, kdy první dvě číslice, tedy AA viz výše, jsou zdvojené:

 • 33 -znamená poplatek za vystavení krycího listu
 • 55 -znamená poplatek za kontrolu vrhu
 • 88 -znamená výstavní poplatek
 • 99 -znamená poplatek za bonitaci 

Pokud chcete úhradu provést složenkou, používejte, prosím, takovou, která je určena k zaslání platby přímo na účet adresáta a ne na adresu.

Číslo účtu KŠSP je 2601465697/2010 (FIO banka)

Dodržením těchto pravidel velice usnadníte správnou identifikaci a zaúčtování vaší platby.

Děkujeme Vám.