Platby a dokumenty

Souhrn všech důležitých informací a dokumentů, které se týkají plateb členů klubu.


Číslo účtu KŠSP:  2601465697/2010 (FIO banka)


Variabilní symboly  - pro rok 2023


Variabilní symbol je automaticky generován informačním systémem. 
 

   Pro správné spárování platby je nutné zadat do platby rovněž 

  Specifický symbol.


Členský poplatek
......................................................... 21

Člen klubu - Poplatek Urgentní krycí list  ................. 03

Člen klubu - Poplatek Urgentní krycí list 48
 ............ 04

Člen klubu  - Kontrola vrhu
.........................................05

Člen klubu - Bonitace................................................... 09


Nečlen klubu  - Poplatek krycí list .............................  33

Nečlen klubu - Poplatek Urgentní krycí list 
 .............. 34

Nečlen klubu - 
Poplatek Urgentní krycí list  48 ......... 35 

Nečlen klubu - Kontrola vrhu  ......................................55

Nečlen klubu - Bonitace 
.............................................. 99