Orgány klubu

Klub švýcarských salašnických psů je řízen výborem klubu. Jednotliví členové výboru jsou voleni členskou základnou na tříleté období.

Výbor KŠSP

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Milan Rulec předseda Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl 776037224 kssp.rulec@email.cz
Jindřiška Hrušková místopředseda Vinařice 111, 294 41 Dobrovice 721317691 jindriskahruskova@seznam.cz
Ing. Radka Šatná ekonom Holasovice 218, 747 74 Holasovice 725334256 kssp.ekonom@email.cz
Martina Kopecká hlavní poradce chovu Trotina 7, 503 03 Smiřice 606640303 kssp.mkopecka@email.cz
mpkopecti@centrum.cz
Mgr. Kristina Daniszová matrikářka Lohniského 898/1, 152 00 Praha 604268609 kssp.matrika@email.cz


Organizační složky klubu 

  Jméno Adresa Telefon E-mail
Členství aktivace, obnova Ing. Radka Šatná Holasovice 218, 747 74 Holasovice 725334256 kssp.ekonom@email.cz
Evidence osob, psů | Zápis zahraničních plemeníků Mgr. Kristina Daniszova Lohniského 898/1, 152 00 Praha 604268609 kssp.matrika@email.cz
Registrace plemeníků | Vkládání fotografií do karet psů | Hlášení nemocí, úmrtí psů Mgr. Eva Hyklová Janovská 396,
109 00 Praha
731189036 kssp.hyklova@email.cz
Správa katalogu chovných fen | Zápis titulů, zkoušek | Vkládání fotografií do karet psů Petra Holíková Lubná 290,
Lubná u Rakovníka
606593207 holikovahk@seznam.cz
Fotogalerie šampiónu/pracovně úspěšných psů Veronika Hasová Na Vyhlídce 653, 679 02 Rájec 731111665 kssp.admin@email.cz
Organizace zápisu štěňat Jindřiška Hrušková Vinařice 111, 294 41 Dobrovice 721317691 jindriskahruskova@seznam.cz
Organizace svodů mladých Růžena Šťovíčková Vrbická 26 E, 197 00 Praha 9 605145919 svodmladych@email.cz
Organizace bonitací Martina
Vyhlasová
Jirkovská 391, 431 41 Údlice 604529907 bonitace@vyhlas.com
Organizace výstav Kristina Daniszová Lohnického 898/1,152 00 Praha
604268609 carlosik.hs@gmail.com
Evidence vrhů v systému ALVIN Alena Bochová Horákova 705, 513 01 Semily   724270906 alenaboch@telecom.cz


Vyřízení krycího listu

Kontakt Odkaz
Poradci chovu Chovatelská komise


Redakční rada

Jméno  E-mail
Hana Srbková kssp.zpravodaj@seznam.cz
kssp.kalendar@email.cz
Jaromíra Sojková
Jana Pečenková
Zdeňka Bradáčová


Revizní komise

Jméno Adresa Telefon E-mail
Ing. Bronislava Častková      Horákov 200, 
664 04, Mokrá
604177033 kssp.revizori@email.cz
Martin Šatný Holasovice 218,
747 74, Holasovice
605857408
Miroslav Burian Ke Království 154, 779 00 Krčmaň 776891418


Administrace webu

kssp.admin@email.cz

Email slouží pro zasílání fotografií do sekce plemen a informace budoucích akcí členů klubu. 
Jiné žádosti, které se netýkají kontaktů této stránky, zasílejte zde: Náměty a připomínky.