Orgány klubu

Klub švýcarských salašnických psů je řízen výborem klubu. Jednotliví členové výboru jsou voleni členskou základnou na tříleté období.

Výbor KŠSP

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Milan Rulec předseda Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl 776037224 kssp.rulec@email.cz
Mgr.Hana Srbková místopředseda, redakční rada Pippichova 527, 273 71 Zlonice 604922643 kssp.srbkova@email.cz
Martina Kopecká hlavní poradce chovu Trotina 7; 503 03 Smiřice 606640303 kssp.mkopecka@email.cz
mpkopecti@centrum.cz
Ing. Radka Šatná
ekonom
Holasovice  218,  747 74 Holasovice
725334256 kssp.ekonom@email.cz
Mgr. Kristina Daniszová
matrikářka
Lohniského 898/1, 152 00  Praha 5 
604268609
kssp.matrika@email.cz


Organizační složky klubu 

  Jméno Adresa Telefon E-mail
Organizace zápisu štěňat Jindřiška Hrušková Vinařice 111, 294 41 Dobrovice 721317691 jindriskahruskova@seznam.cz
Organizace bonitací Martina
Vyhlasová
Kamenná cesta 337,431 41 Údlice 604529907 bonitace@vyhlas.com
Organizace svodů mladých Petra Tomšejová Rokycanova 8, 360 17 Karlovy Vary 602424232 svodmladych@email.cz
Organizace výstav Bc.Šárka Křepčíková V Edenu 254, 439 07 Peruc 604401390 tanami@seznam.cz
Registrace plemeníků, hlášení o nemocech a úmrtích Mgr. Eva Hyklová Nýrov 27,
679 72 Nýrov
731189036 kssp.hyklova@email.cz
Správa katalogu chovných fen Petra Holíková Lubná 290,
Lubná u Rakovníka
606 593207

holikovahk@seznam.cz

Evidence vrhů v systému ALVIN Alena Bochová Horákova 705, 513 01 Semily   724270906 alenaboch@telecom.cz


Redakční rada

Jméno  E-mail
 Hana Srbková kssp.zpravodaj@seznam.cz
kssp.kalendar@email.cz
Jaromíra Sojková
Renata Sýkorová
Jana Pečenková
Zdeňka Bradáčková


Revizní komise

Jméno Adresa Telefon E-mail
Ing. Martina Janoušková, FCCA Míru 27, 257 22 Čerčany 602648073 kssp.revizori@email.cz
Jan Stacha Mniší 180, 742 21 Kopřivnice 732241911
Miroslav Burian Ke Království 154, 779 00 Krčmaň 776891418