Žádost o členství v klubu

Následující formulář slouží pouze novým zájemcům o členství v klubu ŠSP.

Osobě, která již byla v minulosti členem klubu, vznikne členství na základě žádosti o obnovu členství odeslané na email matriky klubu (kssp.matrika@email.cz).  Na základě této žádosti a po zaplacení členského a administrativního poplatku bude členství obnoveno.  Od administrativního poplatku je osvobozena žádost o členství učiněná do doby 3 měsíců od data zániku členství. 

Žádost o členství - nový člen
 
Obrázek CAPTCHA
Zobrazit další kódUkázat jiný kód
Odeslat žádost