Ochrana osobních údajů


Hlavním posláním Klubu švýcarských salašnických psů, z.s. je cílevědomě, v souladu se standardy a dalšími předpisy vydávanými FCI, rozvíjet chov plemen švýcarských salašnických psů. Z oprávněného zájmu Klubu vyplívá také shromažďování a zpracování osobních údajů členů Klubu, chovatelů a majitelů jedinců plemen švýcarských salašnických psů (dále ŠSP). Klub zaznamenává a zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujete v rámci plnění poslání klubu:

  • Klub vede evidence členů a majitelů jedinců ŠSP zapsaných v plemenné knize ČMKU a majitelů chovatelských stanic (dále majitelé)
  • Klub vede jméno, adresu a kontaktní údaje členů a majitelů
  • Klub eviduje a zpracovává výše zmíněné osobní údaje za účelem zajištění služeb členům a majitelům, za účelem vedení databáze jedinců plemen ŠSP zapsaných v plemenné knize ČMKU a s cílem rozvoje a zkvalitnění chovu těchto plemen v ČR. Veškeré údaje jsou zpracovávány výlučně za účely danými činností Klubu a jsou účelům zpracování přiměřené

K osobním údajům a jejich editaci má přístup jednoznačně vymezený okruh pověřených osob, které jsou členy výboru, organizační složky, redakční rady či chovatelské komise Klubu. Všechny osoby mající přístup do evidence jsou poučené o povinnosti ochrany OsÚ a zdržují se jakéhokoliv nakládání s nimi nad rámec plnění agendy, která dané Klubem pověřené osobě přísluší. Na webových stránkách jsou pak OsÚ zveřejňovány v rámci inzerce, což je veřejným zájmem členů a majitelů. Klub členům a majitelům umožňuje konkrétně inzerování:

  • chovatelských stanic
  • nakrytých fen
  • štěňat
  • chovných jedinců.

Klub samozřejmě neposkytuje OsÚ členů a majitelů třetí straně s výjimkou poskytování OsÚ zasilatelské firmě, která zajišťuje dopravu klubového Zpravodaje a kalendáře do vašich schránek. Při evidenci vrhu pak chovatel zasílá potřebné podklady Klubem pověřené osobě, která je podstupuje ČMKU.

S ohledem na GDPR chovatelům vřele doporučujeme, aby při prodeji štěňat do kupní smlouvy doplňovali bod, kterým novým majitel bere na vědomí, že jeho jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo budou evidovány chovatelem a zároveň budou tyto údaje chovatelem podstoupeny Klubu.

Jelikož se mohou OsÚ v průběhu času měnit, rádi bychom vás také upozornili na potřebu údaje v případě změny aktualizovat. Členové mají možnost upravovat své údaje po přihlášení do členské zóny nebo kontaktovat matrikáře Klubu.

Závěrem nám dovolte vás informovat o právu na přenositelnost údajů. Na základě vaší žádosti máte právo získat OsÚ, které o vás evidujeme a předat je třetí straně.

V případě nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit.