Členství

Od 1.11.2022  je pozastaveno přihlašování nových členů do Klubu švýcarských salašnických psů. 

Nové přihlášky budou přijímány a akceptovány se spuštěním nového informačního systému  KŠSP na začátku roku 2023. 


Vznik a podmínky členství v Klubu upravují stanovy.

V případě, že jste byli v minulosti členy KŠSP, prosím nepodávejte znovu žádost o členství v klubu!

Na matriku klubu (kssp.matrika@email.cz) zašlete vyplněný elektronický formulář obnovy členství a po uhrazení členského příspěvku Vám bude členství obnoveno. 


Pokud máte zájem přihlásit se do Klubu švýcarských salašnických psů jako nový člen, držte se následujících pokynů:

  1. O členství zažádejte formulářem „Žádost o členství“. V něm musíte uvést příjmení, jméno a emailovou adresu, která je důležitá pro komunikaci s klubem. Pokud ji nemáte, musíte si ji založit.
     
  2. Obratem Vám bude zaslána na tuto emailovou adresu přihláška, kde budete mít uveden variabilní symbol pro platbu členského příspěvku. Výši aktuálního členského příspěvku naleznete ZDE.
     
  3. Na přihlášku je nutné uvést údaje o zaplacení členského poplatku. Pouze platby přijaté od listopadu se účtují do roku příštího. Poplatek uhradíte převodem na účet nebo běžnou poštovní poukázkou typu A, kde musí být uvedeno správné číslo účtu: 2601465697, Kód banky: 2010, variabilní symbol: uveden na přihlášce. 
     
  4. Na přihlášce je nutné potvrdit souhlas se stanovami klubu a souhlas s etickým kodexem. Odkazy na tyto doklady najdete na přihlášce.

Bez těchto náležitostí nebude Vaše přihláška odeslána. Zařazení mezi členy klubu bude provedeno až po ověření platby a nový člen se objeví na seznamu členů klubu. Poštou Vám bude doručen členský průkaz a patřičné tiskoviny. Těšíme se na všechny zájemce o členství v klubu švýcarských salašnických psů.

pro označení plemene využijte užívaných zkratek:
BSP bernský salašnický pes
VSP velký švýcarský salašnický pes
APZ appenzellský salašnický pes
ESP entlebuchský salašnický pes