Aktuality

 

Vítáme Vás na stránkách
Klubu švýcarských salašnických psů

  
 
 

21. 1. 2023

Upozornění pro chovatele - zápis štěňat narozených v roce 2022

Upozornění pro chovatele: podklady k zápisu štěňat narozených ještě v roce 2022 je nutné URGENTNĚ zaslat paní Jindřišce Hruškové do 31. ledna 2023.   Pozdějí zaslané podklady již nebudou přijaty na ČMKU a průkazy původu nebudou vystaveny. 

Jindřiška Hrušková
 

15. 1. 2023

Bonitace Mladá Boleslav 25.3.2023

Přihlašování na bonitaci bude spuštěno během února 2023 spolu s novým webem klubu. 
 

bonitační referentka
Martina Vyhlasová
 

13. 1. 2023

Platba členských příspěvků na rok 2023

Vážení členové klubu. 

V současné době prosím neplaťte členské příspěvky na rok 2023. K platbě budete vyzváni mailem se spuštěním nového informačního systému KŠSP v únoru 2023.
V tomto novém systému by již mělo jít o automatický proces generování platby a hlavně spárování platby výpisem banky,  který chceme tímto postupem ověřit a zkontrolovat. 

O spuštění nového systému Vás budeme informovat. 

Všichni, kteří byli členy klubu v minulém roce, jsou dle stanov klubu členy do konce února 2023, proto toto načasování.


Prosíme žadatele o členství v klubu, aby rovněž vydrželi na spuštění nového systému, o výhody členství v klubu nepřijdete, neboť veškeré akce již budou  navázány na nový informační systém a zde evidované členství. Děkujeme za pochopení.                                                               Milan Rulec
                                                                                                     předseda KŠSP

13. 1. 2023

Stanovisko ÚKOZ - odstranění paspárků

 Vážení členové, níže uvádíme znění stanoviska k odstraňování paspárků, které bylo zmíněno na členské schůzi KŠSP a na základě kterého došlo k úpravě chovatelské směrnice. 

„STANOVISKO ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT K ODSTRAŇOVÁNÍ PASPÁRKŮ NA PÁNEVNÍCH KONČETINÁCH PSŮ

Ústřední komisi pro ochranu zvířat (dále jen "ÚKOZ") zřizuje podle § 21 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon na ochranu zvířat"), ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat, a to k plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 tohoto zákona. V souladu s touto svou funkcí přijala ÚKOZ na svém 50. zasedání následující stanovisko k odstraňování paspárků na pánevních končetinách psů.

Je nutno odlišovat odstraňování paspárků psů a fen za účelem změny exteriéru na straně jedné, a ze zdravotních důvodů na straně druhé. Odstraňování paspárků na pánevních končetinách psů a fen za účelem změny exteriéru je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat a není povoleno.

Odstraňování paspárků na pánevních končetinách psů a fen výlučně ze zdravotních důvodů a na základě rozhodnutí veterinárního lékaře není zakázáno. Zákrok musí být vždy proveden osobou odborně způsobilou v souladu s § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doporučuje se zákrok provést do 8 dnů věku štěněte. U psů a fen v pozdějším věku je pak zákrok možné provést dle zdravotní indikace osobou odborně způsobilou dle veterinárního zákona rovněž.

Odstranění paspárků na pánevních končetinách psů nebo fen jinou osobou, například samotným chovatelem, je považováno za týrání zvířete podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona na ochranu zvířat. Podle tohoto ustanovení se za týrání považuje provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou podle veterinárního zákona.“

V případě že dojde u štěněte k odstranění paspárků, je nutné doložit lékařskou zprávu o zdravotním důvodu pro tento zákrok.