Zápis štěňat

Vážení chovatelé, níže naleznete tiskopisy k vytištění, které je nutno vyplnit , aby byly Vašim štěňátkům vystaveny na ČMKU v Praze průkazy původu. Tiskopisy zasílejte spolu s krycím listem č.2 po vrhu Vašich štěňat. Tiskopisy „přihláška k zápisu štěňat“ a "žádanka o zápisní čísla" vyplňujte 1x, nutné je vyplnit e-mailovou adresuTyto správně a kompletně vyplněné tiskopisy zašlete včetně příloh na adresu: Jindřiška Hrušková, Vinařice 111, 294 41 Dobrovice nejpozději do 3 týdnů stáří štěňat. V případě, že tiskopisy budou chybně vyplněné, případně budou chybět požadované doklady, bude Vám zásilka vrácena k doplnění. Svým zodpovědným přístupem můžete ovlivnit celý chod procesu vystavení průkazů původu Vašich štěňat.

Upozornění: Celý proces, od přijetí Vašich tiskopisů až po jejich zpětné odeslání, může trvat i 20dnů!!!

Pro přihlášení vrhu je třeba zaslat:

  • Tiskopis přihláška k zápisu štěňat   - vyplňte 1x. V tabulce uveďte podle abecedy nejprve jména psů a potom fen. Je nutno uvést všechny požadované údaje (kromě adres nových majitelů štěňat).
  • Žádanka o zápisní čísla - vyplňte 1x a opět uveďte podle abecedy nejprve jména psů a pak fen. Žádanku je nutné vyplnit i když čipujete - č. tetovací jsou současně čísly zápisu. Nezapomeňte vyplnit vaši e-mailovou adresu.
  • Doklady feny (matky štěňat) - pokud se jedná o první vrh feny, zašlete originál průkazu původu feny včetně přílohy (bude Vám vrácen přeregistrovaný z ČMKU společně s průkazy původu Vašich štěňat). Pokud je to již druhý a další vrh feny, zašlete fotokopii průkazu původu feny. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
  • Doklady psa (otce štěňat) - zašlete fotokopii průkazu původu krycího psa - otce štěňat. Chcete-li v průkazech štěňat uvést i případné tituly rodičů, je toto nutno opět doložit fotokopiemi příslušných certifikátů.
  • Fotokopie názvu Vaší chovatelské stanice - pokud ji ještě nemáte přiznanou, budou Vám průkazy původu štěňat vystaveny teprve tehdy, až Vám bude název chovatelské stanice ČMKU přidělen. Na žádance o tetovací čísla v kolonce: Chovatelská stanice uveďte: zažádáno.

Po obdržení zápisních čísel je nutné:

Zápisní (tetovací) čísla Vám budou nově zasílána přímo z ČMKU e-mailem na novém formuláři, jeho vzor si můžete prohlédnout v příloze ZDE. Tento tiskopis nově slouží jako potvrzení čipových či tetovacích čísel, musí být potvrzen veterinářem a vašim podpisem.

Celý vrh musí být označen jednotně a to buď  tetováním nebo čipem! Označování se provádí od 6. týdne věku štěňat. 

Po této identifikaci štěňat se obraťte na svého příslušného poradce chovu s žádostí o kontrolu vrhu (seznam poradců najdete na www.kssp.cz (v levém sloupci „chovatelská komise“), v případě, že Vám bude přiřazen jiný poradce na kontrolu vrhu, budete o této skutečnosti informováni od hlavního poradce chovu ještě před obdržením zápisních čísel.
Nově musí být v zápise o tetování (čipování) označováno hodnocení štěňat (standardní / nestandardní). Nestandardním štěňatům bude vystaven PP s označením „Nestandardní“. V ojedinělých případech, kdy dojde ke změně během vývoje a zániku vady, může majitel daného jedince požádat o vystavení standardního PP. Tuto žádost je nutné zaslat hlavnímu poradci chovu spolu s potvrzením veterináře, (v případě vizuálních vad bude k tomuto účelu sloužit potvrzení ze svodu mladých) a originálem PP. Následně, se stanoviskem KŠSP z.s. bude tato žádost postoupena na ČMKU, odtud bude majiteli zaslán nový PP. Dle nových instrukcí z ČMKU nebudou označována štěňata s nesestouplým varletem jako nestandardní, nicméně na přejímkách vrhu budou znatelně označena tato vada spolu s upozorněním, že v případě, že se vada nezmění bude jedinec posuzován jako nechovný.
Zkontrolování vrhu klubem je pro Vás jako chovatele závazné!!!

Takto potvrzený tiskopis po potvrzení přejímky vrhu zašlete na adresu: ČMKU, plemenná kniha č.1, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy 182 53, nezpomeňte připojit i potvrzení o zaplacení kontroly vrhu.
 

Další informace týkající se zápisu štěňat:

  • Za kontrolu vrhu  je účtován poplatek 500,-Kč za štěně (člen KŠSP je zvýhodněn, pro člena KŠSP je účtováno 300,-Kč za štěně). Celkovou částku (500,-Kč (příp. 300,-Kč) x počet zapsaných štěňat) zaplaťte na účet klubu bezhotovostním převodem, č. účtu 2601465697/2010, do zprávy pro příjemce uveďte: kontrola vrhu, variabilní symbol: 05, členské číslo a rok (tzn. je-li Vaše členské číslo 2222 – vs 05222211). Variabilní symbol je nutný pro identifikaci Vaší platby!!! Uhraďte do data kontroly vrhu. Při kontrole vrhu předložte doklad o jejím zaplacení. 
  • Po prodeji všech štěňat je chovatel povinnen vepsat údaje o nových majitelích štěňat do on-line formuláře Hlášení nových majitelů štěňat. Je nutné být přihlášen do systému a uvádět e-mailové adresy nových majitelů štěňat. Údaje o nových majitelích nejsou zobrazovány, slouží novým majitelům k přihlášení do klubu a na všechny klubové akce. 
Uvedená funkce doposud v novém  informačním systému není spuštěna, využijte prosím formuláře či hlášení prověďte volnou formou mailem.  VIZ. níže.  Děkujeme. 
  • Chovatelé, kteří nejsou členy klubu, vyplní formulář  KSSP-Adresy_novych_majitelu_stenat  (naleznete v dokumentech ke stažení) a zašlou ho elektronicky na matrika@kssp.cz.  O zápis do evidence kubu se stará matrikářka paní Radka Štechová. 

Věřím, že se všechny administrativní úkony spojené s chovem podaří zvládat ke spokojenosti chovatelů. Považuji však za nutné poznamenat, že všichni, kteří toto zajišťujeme, jsme jen lidé. Máme své rodiny, zaměstnání, a veškerou činnost děláme ve svém volném čase. Nemůžeme tedy mnohdy vyhovět přemrštěným požadavkům ze strany chovatelů (např. „krycí list potřebuji na zítřek“, „kontrolu vrhu mi musíte provést ve středu odpoledne“ a pod.). Prosím tedy chovatele o vstřícnost a pochopení, stejně tak jako o pečlivost při vyplňování dokumentace a dodržování termínů.

 

Martina Kopecká                
Hlavní poradce chovu KŠSP z.s.