Registrace chovných zvířat

Po úspěšné bonitaci je třeba provést registraci chovného zvířete na ČMKU.  Je vhodné poslat na matriku KŠSP fotografie psa nebo feny do katalogů a to v postoji, případně detail hlavy. 

Registrace krycích psů (plemeníků)
  • Pro  všechna plemena je výborem klubu pověřena paní Eva Hyklová.       Přegistrace na plemenné knize ČMKU bude provedena na základě zaslaných dokladů:  originál průkazu původu,  oboustranná kopie průkazu původu, oboustranná kopie bonitační karty.     Dokumenty zašlete doporučeně.
  • Po provedené přeregistraci ze strany ČMKU, zašlete kopii stránky průkazu původu s přeregistračním razítkem mailem,  na základě kterého bude teprve pes zapsán do katalogu plemeníků.     
Plemeno  
APZ
BSP
ESP
VŠSP
Mgr. Eva Hyklová
Nýrov 27, 679 72 Nýrov
tel.: 731 189 036, e-mail: kssp.hyklova@email.cz


Registrace chovných fen
  • Jakmile úspěšně absolvujete s fenkou bonitaci, stává se z ní automaticky chovná fena. U fen se přeregistrace provádí současně s hlášením jejího prvního vrhu. Proto stačí požádat o krycí list a vybírat vhodného ženicha. Více CHOV-Krycí list.