Krytí

Určení nejvhodnějšího dne ke krytí

Jednou z příčin pro nezabřeznutí feny může být nevhodně zvolený den krytí. Pro běžného chovatele je často obtížné postupovat tak, jak bylo dříve zvykem, tedy vodit fenku ke psovi opakovaně po několik dní. Takřka vyloučené je to v případě zahraničních krytí, kde nutnost setrvat u psa delší dobu citelně zvyšuje finanční náklady a při vytíženosti hodně žádaných psů je opakované krytí z praktického hlediska problém.

Dnešní běžnou praxí je laboratorní určení ideálního dne ke krytí. Používány jsou tři vzájemně se doplňující typy vyšetření. Patří mezi ně hodnocení gynekologického nálezu, cytologické vyšetření sliznice poševní a stanovení hladiny progesteronu v krvi feny.

Pohlavní cyklus feny se dělí na několik fází:

  • proestrus - chovateli bývá označován jako barvení a je pro něj typický krvavý výtok
  • estrus - období samotné říje (hárání)
  • metestrus (diestrus) - období, ve kterém je funkční žluté tělísko. Toto období končí u fen, které nebyly nakryty nebo u fen které nezabřezly, nástupem anestru, tedy fází klidové. U březích fen končí porodem.
  • anestrus - období klidové, někdy také bývá označováno jako období měziříjové.

Hormonální změny v průběhu pohlavního cyklu feny se výrazně promítají do vzhledu poševní sliznice.
Pro jednotliví fáze pohlavního cyklu feny jsou typické změny hladiny progesteronu v krevním séru. V klidovém období je na takzvané bazální (základní) hodnotě a v průběhu říje jeho hladina v krvi feny postupně narůstá. Stejně jako v případě výše uvedených buněk, i hladina progesteronu v krvi feny podává poměrně přesné informace o fázi cyklu, ve které se fena nachází.

Gynekologické vyšetření

Nezbytnou součástí vyšetření feny před krytím by mělo být vyšetření gynekologické. Provádí se adspekcí (vyšetření zrakem) přes poševní spekulum. Hodnotí se vnější vzhled sliznice, stav děložního krčku a kvalita sekretu. Gynekologické vyšetření má v případě určení optimálního dne krytí ještě jeden vedlejší, ale přesto velmi důležitý význam. Jeho pomocí je možné odhalit případné anatomické odchylky pochvy nebo poševní předsíně. Do této kategorie také patří změny, který by mohly ovlivnit možnost krytí a průběh porodu. Jde například o enormně vyvinutou panenskou blánu, zúžení pochvy atd.

Cytologické vyšetření

Jak již bylo řečeno, odrážejí se změny hormonálního naladění feny v průběhu pohlavního cyklu v kvalitě a množství poševního epitelu. Vzorky se získávají stěrem klenby poševní z oblasti před děložním krčkem. Kromě odhadu fáze pohlavního cyklu feny může mít cytologické vyšetření velký význam i v dalších souvislostech. Například bakteriální nález v období estru je určitým varováním. Bakteriální infekce může být příčinou, proč fena nezabřezává a může být podkladem pro onemocnění dělohy. Přítomnost bakterií v preparátu by měla být důvodem pro bakteriologické vyšetření.

Stanovení hladiny progesteronu

Stanovení koncentrace progesteronu je obecně považováno za nejvýhodnější způsob určení dne krytí.

Progesteron Fáze pohlavního cyklu Doporučený termín krytí
pod 2 ng/ml proestrus nutné opakované vyšetření za 3-5 dní
2–3 ng/ml den LH peaku opakované vyšetření nebo krytí za 3-4 dny
3,1–4,5 ng/ml období po LH peaku krýt za 2-3 dny
4,6–8 ng/ml období po ovulaci krýt za 1-2 dny
8,1–16 ng/ml ukončení fertilního období krýt ihned

Určení optimálního dne krytí patří z hlediska chovu psů jako celku k akceptovatelným metodám. Jeho smyslem není ovlivňovat leckdy dědičně podmíněnou nedostatečnost v oblasti reprodukci, ale pouze určit termín krytí u jinak zdravých fen. Může pomoci odhalit zdánlivou neplodnost feny, tedy že není v reprodukci plnohodnotná. Výraznou pomocí je také možnost určit termín krytí u fen s neznámým začátkem barvení. Fena, která je kryta ve správný den, je ve většině případů svolná. Odpadá tedy leckdy násilná manipulace ze strany chovatele, který se často snaží fenu bránící se krytí fixovat. Naopak pes se k feně dostává v době, kdy je pro něj přitažlivá, chovatel do spojení nemusí zasahovat a průběh krytí je přirozený.

Za krycím psem jedeme se všemi důležitými doklady:

  • fotokopie PP feny
  • fotokopie bonitační karty feny
  • obě vyhotovení krycího listu