Krycí pes

Po úspěšném absolvování bonitace a následné přeregistraci se pes stává krycím

Povinností jeho majitele je zajistit přeregistraci psa.

Přeregistrace chovných psů: Po splnění podmínek chovnosti pošle majitel psa originál průkazu původu psa, fotokopii PP, fotokopii bonitační karty. Doloží také splnění výstav a přidělení titulů. Veškeré tyto doklady k přeregistraci se zasílají za všechny 4 plemena na adresu: Mgr. Eva Hyklová, Nýrov 27, 679 72 Nýrov. Pro přípravu katalogu chovných psů je vhodné zaslat též několik kvalitních fotografií. Před zařazením do seznamu chovných psů je dokumentace prostřednictvím KŠSP zaslána na PK 1 ČMKU k přeregistraci. Průkaz původu a knihu krytí obdrží majitel psa přímo od PK 1 ČMKU.

Po přeregistraci už může krycí pes, spolu se svými majiteli, přivítat první psí nevěstu.

Využití krycích psů v chovu většinou navrhuje poradce chovu nebo schvaluje tam, kde si krycího psa navrhne sám chovatel - majitel chovné feny.

Pro začínajícího krycího psa je velmi vhodné, když k němu přijede na krytí zkušená fena se zkušenými majiteli - chovateli, která ho tak trochu naučí "jak na to".

Někteří mladí psi, kteří jsou velmi žhaví do krytí, obzvláště, když mu domů přijede "voňavá" nevěsta, mívají občas problémy. Snaží se skákat na fenu ze všech stran a mohlo by i dojít k předčasnému výronu semene.

Klidný přístup a možná přítomnost zkušeného chovatele je určitě velkým přínosem pro první krytí nového plemeníka.

Podmínky chovnosti a počet krytí u psa upravuje chovatelská směrnice.