Chovná fena

Chovnou fenou se rozumí fena starší 18 měsíců, která byla hodnocena podle bonitační směrnice KŠSP z.s. jako chovná, respektive importovaná březí fena nebo fena ze zahraničí zapůjčená, která splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v souladu s předpisy FCI. U všech zvířat musí být splněny podmínky kontroly zdraví předepsané bonitační směrnicí KŠSP.

... tolik z chovatelské a bonitační směrnice KŠSP.

Jakmile úspěšně absolvujete s fenkou bonitaci, stává se z ní automaticky chovná fena. U fen se dělá přeregistrace současně s hlášením jejího prvního vrhu.

Máme první fenečku a chceme chovat. Již jsme absolvovali bonitaci.
Buď již máme zažádáno nebo si zažádáme o registraci názvu chovatelské stanice. Formulář žádosti o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice.

S velkým předstihem si pak začínáme vybírat krycího psa. Je dobré požádat o pomoc svého chovatele, neboť ten nejlépe zná svůj chov a tudíž i předky naší fenky a měl by vědět, jaké vady a nedostatky bychom měli výběrem krycího psa eliminovat a na co se zaměřit z hlediska vylepšení do budoucnosti. Druhá možnost je, že se obrátíme na poradce chovu, aby nám přímo on, do krycího listu, krycí psy navrhl.

Ve výběru krycích psů je vždy lepší volit více variant pro případy, že by zvolený krycí pes měl již jinou fenku nebo onemocněl nebo se stalo cokoliv jiného nepředvídaného.

Pokud již máme zaregistrovanou chovatelskou stanici, máme potvrzený krycí list od poradce chovu, pak můžeme v klidu očekávat hárání feny.