Chov

Aktuální katalog plemeníků a chovných fen je k dispozici pouze v členské zóně.
 

Citace z Preambule chovatelského řádu FCI:


"Chov a rozvoj plemen psů musí vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných zásad tak, aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či nedostatku užitkových schopností.
Chov musí sloužit cíli zachování a pokud možno rozšiřování genetické různorodosti plemen.

K chovu lze použít pouze funkčně zdravé psy. Chovatel, který vybírá psa do chovu, je zodpovědný za určení, zda je chovné zvíře pro chov vhodné duševně i tělesně."

.... tolik citace, která vystihuje o čem by měl být chov čistokrevných psů s PP. Řízený chov, kterým se zabývá KŠSP, si klade za cíl splnění podmínek chovatelského řádu FCI a potažmo chovatelského řádu ČMKU, samozřejmě s ohledem na související směrnice a řády, jako je např. Řád na ochranu zvířat a Zápisní řád.

K dosažení vytýčeného cíle organizuje Klub švýcarských salašnických psů:

  • svody mladých
  • chovný svod = bonitaci
  • svody plemeníků
  • sleduje kontrolu zdraví před použitím v chovu
  • povinné kontroly všech vrhů

K tomu jsou klubem jmenováni poradci chovu, kteří dokáží poradit začínajícím chovatelům s výběrem krycího psa a současně kontrolují, aby nedošlo ke krytí, které by bylo v rozporu s chovnými cíli.

Současně pracuje v klubu chovatelská komise, která organizuje bonitace, svody plemeníků, kontroly vrhů a sleduje nové trendy a cíle, obzvláště po stránce zdravotní a doporučuje vyšším orgánům klubu navrhovat a zajišťovat zavedení důležitých opatření do života.

Činovníci klubu se zúčastňují seminářů a konferencí, převážně v zahraničí, aby tak získávali ty nejnovější poznatky tak, aby byl náš klub a úroveň jeho chovu na úrovni všech ostatních evropských států.