Propozice na aktuální bonitaci

Propozice na bonitaci švýcarských salašnických psů

Datum bonitace:  17. 10. 2020 - 17. 10. 2020
Místo konání:  Mladá Boleslav (Kynologický areál na Krásné louce www.interdogbohemia.com )

Věk bonitovaného zvířete:

Zvíře může být bonitováno 1x za život. Bonitovat lze psa (fenu) starší 18. měsíců, zapsaného v plemenné knize ČR (s přiděleným českým zápisním číslem)..
 
Doklady nezbytné pro účast na bonitaci:

 • originál průkazu původu psa i s přílohou ( s řádně zapsanými náležitostmi: jméno majitele, potvrzení o provedení RTG, zápis dvou povinných výstav - pro účast na této bonitaci je nutné mít splněnou tuto podmínku ...) 
 • výsledek vyhodnocení povinných vyšetření dle jednotlivých plemen
 • platný očkovací průkaz nebo mezinárodní pas pro malá zvířata

Exterierové hodnocení zvířat a hodnocení povahových vlastností:

Hodnocení zvířete se skládá z měření zvířete, prohlídky zubů, prohlídky varlat u psů a exteriérového hodnocení zvířete v klidu i za pohybu. Na tyto úkony je povinen majitel zvíře připravit a jejich neprovedení je důvodem odložení bonitace. Povahové vlastnosti se hodnotí na závěr podle projevů zvířete v průběhu jeho předvedení a měření.

Kontrola zdraví:

 • DKK – dysplazie kyčelních kloubů. Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření kyčelních kloubů u psa i feny po 15. měsíci věku. Do chovu se nezařazují zvířata s hodnocením horším než C podle FCI.
 • DLK -  dysplasie loketních kloubů. Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření loketních kloubů u psa i feny po 15. měsíci stáří. Do chovu se nezařazují zvířata s hodnocením horším než stupeň 2 podle FCI.
 • OCD ramenního kloubu. Pro zařazení do chovu je u VŠSP nutné rentgenologické vyšetření OCD ramenního kloubu. Do chovu se nezařazují zvířata pozitivní na OCD.
 • Smluvní vyhodnocovatelé KŠSP od 1.7.2003
  MVDr. Milan Snášil CSc., Podveská  20,  62400 Brno-Komín, tel.č. 549 251 419
  MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov u Domažlic, tel.č. 379 492 722
  MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16, 150 00 Praha 5, tel.č. 257 210 8412.4.2

Rentgenové snímky mohou provádět vybavená veterinární pracoviště v okolí bydliště majitele psa. Vyhotovení snímku musí být zapsáno do průkazu původu zvířete. Snímek je zaslán veterinárním pracovištěm k vyhodnocení na adresu pouze jednoho smluvního vyhodnocovatele KŠSP určeného majitelem psa. Minimální věk pro provedení snímku je 15 měsíců. Majitel psa se může proti výsledku vyhodnocení odvolat. Odvolání se provádí písemně ve dvojím vyhotovení. Odvolání se musí podat do 30 dnů od obdržení výsledku.  Odvolávající zaplatí jistinu 5000,- Kč. Odvolání je nutno podat na adresu předsedy odvolací komise.  Musí být  uvedeno proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise. Předseda odvolací komise: MVDr. Alois Nečas, Ph.Dr., Tyršova 11, 679 61 Letovice.

Fotodokumentace

 • Součastí bonitace je i pořízení fotodokumentace zvířete pro potřeby KŠSP

Veterinární podmínky: 

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Musí být očkována proti vzteklině dle vakcinačního schématu výrobce vakcíny. Dále musí být platná vakcinace psů proti dalším nákazám, jako jsou psinka,  parvoviróza a  leptospiróza.  Psi musí být vybaveni pasem  nebo očkovacím průkazem. Veterinární přejímka psů bude pro jednotlivé skupiny provedena ve stanovené době. Psi, kteří nebudou vyhovovat výše uvedeným požadavkům nebo se nedostaví ve stanovenou dobu k veterinární přejímce, se nesmí akce zúčastnit.

Uzávěrka přihlášek:  1. 10. 2020

Přihlášení na bonitaci: 

Elektronicky prostřednictvím webových stránek KŠSP z.s., případně písemně na adresu organizátora bonitace. 
Pokud Vám nebude z jakéhokoli důvodu posláno pozvání na bonitaci elektronicky, vyplňte formulář Žádost o pozvánku na bonitaci. Na e-mailovou adresu, kterou  uvedete na formuláři, Vám obratem bude zaslána přihláška na bonitaci, kterou vyplníte a odešlete. Při obtížích s vyplňováním se obracejte na matrikáře klubu.

Poplatek:

 

Bonitační poplatek pro  2020 :  3 020 Kč,  zvýhodněná platba pro členy klubu:  1 520 Kč.

Platbu proveďte převodem na účet klubu č. 2601465697/2010, kde nezapomeňte uvést variabilní symbol, který Vám byl vygenerován a zaslán v přihlášce emailem. Pokyny pro platbu jsou rovněž uvedeny v přihlášce.  

V případě že přihlašujete na bonitaci psa jako členové klubu, zkontrolujte prosím zda jste uvedeni v aktuálním seznamu členů. Pokud zde nejste uvedeni (nezaplacené členství, špatné zatřídění platby kvůli V.S., chyba v programu) uveďte nejdříve toto na pravou míru a teprve poté proveďte přihlášení na bonitaci. Předejdete tak problémům s vyúčtováním platby za bonitaci, kdy by Vám  program  automaticky počítal částku za bonitaci jako nečlenům klubu!


Organizace bonitace:

Bonitovaní psi budou zařazení do jednotlivých skupin v  časovém harmonogramu a o zařazení do jednotlivých skupin Vás budeme  elektronicky informovat nejpozději 4 dny před začátkem bonitace. Na místo se dostavte nejpozději 10 min. před tímto uvedeným časem. O možném hárání Vaší feny informujte bonitačního referenta včas, aby mohl přeřadit tyto feny do konečné skupiny. Nejdříve bude u každé skupiny provedena přejímka psů, kontrola dokladů, pak se pes podrobí měření a dále předvedení a posouzení v kruhu. V čase čekání na předvedení v kruhu můžete využít k odběru bukálního stěru na zjištění profilu DNA a focení. Vyhodnocení, zápis do průkazu původu a předání dokumentů bude vždy po ukončení předvedení celé skupiny.
 

Bonitací to nekončí:

Pes nebo fena bude zařazena do chovu po splnění všech podmínek dle chovatelské a bonitační směrnice KŠSP.
 

člen zodpovědný za bonitace KŠSP z.s.

Martina VYHLASOVÁ
,  Kamenná cesta 337, 431 41 Údlice ,

 tel. 604529907, e-mail:  bonitace@vyhlas.com