Bonitace


Přihlášení na podzimní bonitaci v Mladé Boleslavi je spuštěno od dne 18.9.2023. 


Přihlašování bude ukončeno dne 30.9.2023 či do naplnění kapacity 60ti bonitovaných jedinců.  

Pro členy klubu je přihlášení výhradně v členské sekci - Události.

Pro nečleny klubu - odkaz zde


Aktuální informace k bonitacím:


Termíny pro akce v roce 2023:

25.03.2023 - Mladá Boleslav
10.06.2023Čebín (u Brna)
14.10.2023 - Mladá Boleslav

Kapacita bonitace je omezena na 60 jedinců.  Do počtu se nepočítají jedinci, kteří mají odloženou bonitaci.

Přednost mají jedinci starší 18. měsíců a ti, kteří jsou řádně omluveni z jiné bonitace.


Organizace bonitace: 

Po odeslání přihlášky je Váš pes automaticky systémem zařazen. Po uzávěrce jsou psi rozděleni do jednotlivých skupin v časovém harmonogramu. O přesném zařazení budete informování e-mailem nejpozději 5 dní před zahájením bonitace. Na místo se dostavte včas před tímto uvedeným časem.
O možném hárání Vaší feny informujte bonitačního referenta předem, aby mohl přeřadit tyto feny do konečné skupiny. 


Postup na místě v den bonitace: 

1) na úvod každé skupiny probíhá přejímka psů a kontrola dokladů

Připravte si na přejímku: 

  • PP vč. přílohy, očkovací průkaz

  • doklad o zaplacení bonitačního poplatku 

  • kopie všech vyšetření (RTG, EU, PRA), které zůstávají klubu

  • výsledky absolvovaných výstav důležitých pro bonitaci (postačí jejich zapsání v PP)

  • v případě zahraničního jedince je důležitá příloha k PP a originál zahraničního PP

Zkontrolujte si: 

  • razítko veterináře v PP o vyhotovení RTG

  • vyplněnou adresu majitele + podpis

  • podpis chovatele

  • platné očkování

2) následuje celkové měření psa a dále předvedení a posouzení v kruhu

3) při čekání na předvedení v kruhu čas využijte k focení a odběru bukálního stěru pro profil DNA

4) po předvedení celé skupiny probíhá vyhodnocení, zápis do PP a předání dokumentů zpět

Kompletní informace k bonitaci najdete pod názvem Bonitační směrnice.