Bonitace

Aktuální informace k bonitacím:

 
Předběžné termíny pro akce v roce 2021:

17.10.2021 - Mladá Boleslav - uzávěrka přihlášek je 3. 10. 2021.


Organizace bonitace: 

Po odeslání přihlášky je Váš pes automaticky systémem zařazen. Po uzávěrce jsou psi rozděleni do jednotlivých skupin v časovém harmonogramu. O přesném zařazení budete informování e-mailem nejpozději 5 dní před zahájením bonitace. Na místo se dostavte včas před tímto uvedeným časem. O možném hárání Vaší feny informujte bonitačního referenta předem, aby mohl přeřadit tyto feny do konečné skupiny. 


Postup na místě v den bonitace: 

1) na úvod každé skupiny probíhá přejímka psů a kontrola dokladů

Připravte si na přejímku: 

  • PP vč. přílohy, očkovací průkaz

  • doklad o zaplacení bonitačního poplatku 

  • kopie všech vyšetření (RTG, EU, PRA), které zůstávají klubu

  • výsledky absolvovaných výstav důležitých pro bonitaci (postačí jejich zapsání v PP)

  • v případě zahraničního jedince je důležitá příloha k PP a originál zahraničního PP

Zkontrolujte si: 

  • razítko veterináře v PP o vyhotovení RTG

  • vyplněnou adresu majitele + podpis

  • podpis chovatele

  • platné očkování

2) následuje celkové měření psa a dále předvedení a posouzení v kruhu

3) při čekání na předvedení v kruhu čas využijte k focení a odběru bukálního stěru pro profil DNA

4) po předvedení celé skupiny probíhá vyhodnocení, zápis do PP a předání dokumentů zpět

Kompletní informace k bonitaci najdete pod názvem Bonitační směrnice.