Bonitace

Aktuální informace k bonitacím:

 

Bonitace  v náhradním termínu dne 18.4.2021 je zrušena. 

Všechny přihlášky a zaplacené poplatky zústávají v platnosti.

Nový termín bude zveřejněn jak to jen okolnosti dovolí.


 

Bonitace - povinné výstavy

Na základě četných dotazů a v návaznosti na součastnou obtížnou situaci, která nedovoluje organizaci výstav, odsouhlasil výbor klubu výjimku pro nadcházející bonitaci týkající se povinnosti absolvovat před bonitací 2 výstavy. Na bonitaci se bude lze přihlásit bez absolvování povinných výstav, bude však nutné si tyto výstavy dodatečně doplnit do konce roku 2021 a jejich absolvování doložit na klub. 


Předběžné termíny pro akce v roce 2021:

27.3.2021   - Mladá Boleslav - zrušeno (náhradní termín v jednání)
12.6.2021   - Kroměříž
17.10.2021 - Mladá Boleslav


Organizace bonitace: 

Po odeslání přihlášky je Váš pes automaticky systémem zařazen. Po uzávěrce jsou psi rozděleni do jednotlivých skupin v časovém harmonogramu. O přesném zařazení budete informování e-mailem nejpozději 5 dní před zahájením bonitace. Na místo se dostavte včas před tímto uvedeným časem. O možném hárání Vaší feny informujte bonitačního referenta předem, aby mohl přeřadit tyto feny do konečné skupiny. 

Postup na místě v den bonitace: 

1) na úvod každé skupiny probíhá přejímka psů a kontrola dokladů
2) následuje celkové měření psa a dále předvedení a posouzení v kruhu
3) v době čekání na předvedení v kruhu čas využijte k focení a odběru bukálního stěru na zjištění profilu DNA
4) po předvedení celé skupiny následuje vyhodnocení, zápis do průkazu původu a předání dokumentů zpět

Kompletní informace k bonitaci najdete pod názvem Bonitační směrnice.