Bonitace

Termíny bonitací pro rok 2018:

- 24.3.2018 - Mladá Boleslav, Luční 286 (mapa) - již proběhla
        
- 9.6.2018 - Brno, Jedovnická 7a, (mapa) - již proběhla

-
27.10.2018 - Mladá BoleslavLuční 286 (mapa)  (přihlašování od 20.9. do 18.10.)
 

Organizace bonitace:

Po odeslání přihlášky je Váš pes automaticky systémem zařazen. Po uzávěrce jsou psi rozděleni do jednotlivých skupin v časovém harmonogramu. O přesném zařazení budete informování e-mailem nejpozději 5 dní před zahájením bonitace. Na místo se dostavte včas před tímto uvedeným časem. O možném hárání Vaší feny informujte bonitačního referenta předem, aby mohl přeřadit tyto feny do konečné skupiny. 
Postup na místě v den bonitace: 
1) na úvod každé skupiny probíhá přejímka psů a kontrola dokladů
2) následuje celkové měření psa a dále předvedení a posouzení v kruhu
3) v době čekání na předvedení v kruhu můžete čas využít k odběru bukálního stěru na zjištění profilu DNA a focení
4) po ukončení předvedení celé skupiny následuje vyhodnocení, zápis do průkazu původu a předání dokumentů zpět


Bonitace     (chovný svod) 

Bonitace je organizována výborem klubu a je pořádána nejméně 2x ročně. Zvíře může být bonitováno 1x za život.
Bonitovat lze psa  (fenu) starší 18 měsíců,  zapsaného v plemenné knize ČR (s přiděleným českým zápisním číslem).


Bonitace se může zúčastnit pes (fena), který absolvoval min. 2 výstavy, z toho jedna výstava je klubová či speciální klubu švýcarských salašnických psů a další může být buď opět klubová či speciální KŠSP nebo mezinárodní a národní výstava na území ČR. Platná je také výstava zahraniční buď také klubová nebo pořádaná pod FCI. Podmínkou je předvedení ve třídě mladých a výše. (stáří nad 9 měsíců).
 

Bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise vydává rozhodnutí o využitelnosti psa (feny) v chovu. Předmětem hodnocení je posouzení exteriéru, povahových vlastností a zdraví. Výsledkem posouzení je vytvoření bonitačního kódu a rozhodnutí zda je pes (fena) chovný či nechovný. 

Bonitace je z části výstavou a částečně zkouškou pro mladého psa. Rozdíl je, že není posuzován exteriér psů navzájem, ale striktně se hodnotí zvíře dle daného standardu plemene. O to důležitější je verdikt bonitační komise, zaznamenaný v bonitační kartě.  Tento je důležitý pro další využití zvířat v chovu  a o vhodnosti spojení s potencionálním partnerem. 

K bonitaci jde pes jen jednou za život a je nezbytné, aby byl předveden v co nejlepší kvalitě, co se zdraví a exteriéru týče. Na bonitaci budou psovi měřeny různé partie těla většinou kovovým posuvným speciálním měřidlem a také krejčovským metrem. Psům je kontrolován skus a plnochrupost, musí se předvést ve výstavním postoji i v pohybu a samcům jsou kontrolována varlata. 

Na bonitaci je nutné mít s sebou výsledky povinných zdravotních vyšetření dle jednotlivých plemen.

Výsledky vyhodnocení RTG /DKK,DLK,OCD/ byste měli obdržet od vyhodnocovatele ve dvou vyhotoveních. 1x pro Vás, 1x pro klub, právě na bonitaci.

S sebou je nutné mít  očkovací průkaz psa.  Zkontrolujte si prosím platnost vakcín bonitovaného psa.  Na místě je prováděna veterinární  přejímka.  

Dále je nutné mít platný průkaz původu psa, tudíž si zkontrolujte všechny náležitosti, podpisy chovatele,  nadepsání a podepsání majitele psa. Rovněž je nutné mít zapsáno do PP od veterinárního lékaře provedení RTG vyšetření, které slouží k ověření provedení RTG danému zvířeti. Dále musí být  zapsány povinné výstavy.
 

Verdikt bonitační komise může znít následovně: 

chovný  - pes (fena) splňuje požadavky dané chovatelským cílem případně pes (fena) mající určitý nedostatek, který je nutno respektovat při výběru partnera a je třeba sledovat potomstvo. Chovatelská komise má možnost dle závažnosti nedostatku po jednom nebo několika vrzích chovnost přerušit do vyhodnocení potomstva. Podle výsledku může být pes (fena) využíván nadále v chovu nebo z chovu vyřazen.  

nechovný - pes (fena) který má  vady které jsou uvedeny přímo ve standardu plemene jako vylučující,  či  vykazuje další hrubé vady nad rámec standardu, příp. u kterého je podezření na genetickou vadu. 

odložení bonitace - pes (fena) nebyl předveden v dobrém zdravotním stavu nebo majitel nezvládl předvedení psa a bonitační komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků. Umožní se tak předvedení psa na některé další bonitaci.  

neuzavřená bonitace – pes (fena) který splní všechny části bonitace, ale k závěru bonitační komise je nutné zdravotní vyšetření  specialisty na konkrétní problematiku.  Dle výsledku tohoto vyšetření, je pak stanoven závěr o chovnosti psa, a přiřazen bonitační kód. Na základě dohody a požadavků bonitační komise,  musí být pes vyšetřen do 10ti dní od bonitace, aby  mohl být odborně posouzen stav zvířete, ve kterém se zúčastnilo bonitace.  

Pokud se závěry bonitační komise nesouhlasíte,  můžete se odvolat  proti rozhodnutí bonitační komise a to  pouze písemně k rukám hlavního poradce chovu  KŠSP o.s. v místě a v den bonitace.  


POZNÁMKA:
POSTUP PŘI NÁHODNÉM PORANĚNÍ PSA ČI FENY, JEHOŽ POVAHA BY MOHLA ZASTŘÍT GENETICKY PŘENOSNOU VADU aneb jak se vyhnout nepříjemnému překvapení během bonitace.

V návaznosti na Chovatelskou a bonitační směrnici pro rok 2014 - 2015, konkrétně pak na její bod 2.4.8., uvádíme souhrnný a správný postup při náhodném poranění psa, které by mohlo zastřít geneticky přenosnou vadu.

V případě úrazu psa či feny je majitel povinnen:

1. neprodleně kontaktovat jakéhokoli veterinárního lékaře, který psa ošetří, událost zapíše do průkazu původu a napíše lékařskou zprávu o povaze a původu zranění, stejně tak jako o způsobu ošetření.

2. kontaktovat klubem schváleného veterinárního lékaře - specialistu (MVDr. Zbyněk Lonský, MVDr. Rudolf Mac - poranění zubů a tlamy, MVDr.Bednář - poranění ocasu, MVDr.Beránek - poranění očí ) a v co nejkratším možném termínu si zajistit odborné vyšetření, včetně odborné lékařské zprávy.

3. na bonitaci se prokázat zápisem v průkazu původu a odbornou lékařskou zprávou.

Nebude-li majitel schopen prokázat zranění svého psa výše uvedenými dokumenty, daný pes bude klasifikován jako nechovný (á).