Aktuality

 

Vítáme Vás na stránkách
Klubu švýcarských salašnických psů

  
 
 

22. 6. 2021

Klubová a Speciální výstava Jedovnice

Vážení vystavovatelé,

Přikládáme obsazení tříd na výstavy, které se budou konat 26.6.2021 v Jedovnicích u Brna.


Rádi bychom Vás také upozornili na několik opatření, která je nutné během konání výstav dodržovat.

Vystavovatelé, kteří nejsou v kempu ATC Olšovec ubytováni, nebudou moci v sobotu v areálu parkovat. Parkování je možné vlevo cca 50metrů od hlavní brány, kde je k dispozici velká travnatá plocha.

Počet návštěvníků není limitován, tj. neplatí pravidlo že na jednoho přihlášeného bude moci do areálu vstoupit jen jedna osoba. Počet návštěvníků na kulturní akci je aktuálně omezený na 5000 lidí.

Pro vstup osob na výstavu, je nutné splňovat jednu z následujících podmínek:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i)  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

ii)  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Děkujeme za pochopení a dodržení výše zmíněných pravidel.