Aktuality

 

Vítáme Vás na stránkách
Klubu švýcarských salašnických psů

  
 
 

24. 3. 2023

Informace pro chovatele ESP - vyhodnocení EU.

Vážení chovatelé ESP.

V tuto chvíli stále probíhají jednání ohledně vyhodnocení EU na univerzitě ve Vídni.  V tuto chvíli probíhá vyhodnocení pro Rakouský klub a o možnosti se objednat na toto vyšetření budeme informovat. Prosíme chovatele, aby se zatím neobjednávali.

Vyhodnocení u veterinárního lékaře zde v ČR je stále v jednání a o dalším stavu věci budeme informovat.  Tato zdlouhavá jednání nelze z naší strany urychlit z důvodu akceptací vyhodnocení pro evropské kluby. 


Z tohoto důvodu platí výjimka pro bonitované jedince, že si toto  vyšetření doplní později. 


Milan Rulec
předseda KŠSP

 

18. 3. 2023

Nový informační systém KŠSP.

Dne 7.3.2023 byly v průběhu odpoledne odeslány maily s přístupem do členské zóny.  

Vstup do nového informačního systému - pro členy klubu:  zde

18. 3. 2023

Klubová a Speciální výstava KŠSP, svod mladých.

Vážení vystavovatelé,

srdečně Vás všechny zveme do Zárybničné lhoty u Tábora, kde dne 13.5.2023 proběhne Klubová výstava velkých švýcarských psů a Speciální výstava appenzellských, bernských a entlebuchských salašnických psů. Přihlašování je oficiálně spuštěno a přihlásit se lze pouze přes systém dogoffice. První uzávěrka přihlášek je stanovena na 1.4.2023 a druhá 14.4.2023. Svod mladých proběhne následující den tj. 14.5.2023. V sekci AKCE - Klubové výstavy, přikládáme pozvánky a podrobné propozice. Na všechny se moc těšíme.

17. 3. 2023

Krycí listy - aktuální stav

Dnes 17.3.2023, je spuštěna  v členské sekci záložka CHOV, kde naleznete registraci krycích listů. 
Více info v sekci CHOV - Krycí listy. 

9. 3. 2023

Informace - nový systém.

 Vážení členové klubu. 

V tuto chvíli jedeme v novém systému. Po 2. dnech přinášíme info pro uživatele.  Ze začátku se vyskytly problémy z důvodu enormního počtu přihlášení, především z důvodu náporu přihlášek kvůli bonitaci. Tento nápor několikrát systém nevydržel, ale předpokládám, že dnes jsou již všichni kteří potřebovali bonitaci přihlášeni. 

Prosíme všechny, aby si zkontrolovali své údaje v Kartě členaZákladní údaje zde můžete editovat a nastavit vše aktuální. Můžete přidat váš profil sociálních sítí, který mnoho z vás používá z hlediska propagace štěňat, chovatelských stanic.  V budoucnu bude součástí inzerce a pro mnoho z vás již dnes důležitější než webové stránky CHS. 

V záložce Platby - vidíte předpis plateb a zda jsou uhrazeny či nikoliv.  Postupně zde budou evidovány všechny platby, včetně těch za kontroly vrhů, budete mít přehled.

Zkontrolujte prosím seznam psů - záložka Psi, zda máte správně přiřazeny psy ve vašem majetku.  Pokud zde nějaký chybí, prosíme o zpětnou vazbu, při přehrávání dat mohlo dojít k chybě a potřebujeme vše zjistit a opravit. 

Záložka Události - zde uvidíte, na jakou událost jste přihlášeni. Nyní ti co jsou přihlášeni na Bonitaci zde vidí stav přihlášky, platbu a další info. Zde uvidíte i stav dalších akcí, jako jsou Svod mladých, Svod plemeníků.

Pod záložkou Ostatní se dostanete do dalšího menu, kde v kartě Komunikace - můžete vidět kdy a jaký mail vám odešel a podle toho jej hledat ve vaší mailové schránce, nebo požádat o znovuzaslání s tím, že opravdu nepřišel.  Opět pro nás důležité info!

Záložka Info - zde je vidět původné členské číslo v systému Alvin.  Toto členské číslo při převodu do nového IS nešlo zachovat.  Proto v současné době máte přiděleno nové členské číslo,  podle kterého Vás nyní vedeme. Pokud potřebujete potvrzení o členství, např. pro zkoušky, můžete si jej vygenerovat v Základních údajích -  zobrazit vizitku. 

V případě problémů a dotazů, mi prosím zavolejte či pošlete mail na moji adresu kssp.rulec@email.cz. Na systému se bude dále pracovat aby sloužil k naší všeobecné spokojenosti. 

Děkuji Vám za schovívavost v začátcích práce s tímto novým informačním systémem pro všechny pracovníky klubu, kteří se to rovněž musí naučit. 

                                                                                                                    Milan Rulec
                                                                                                                předseda KŠSP 
 
 
7. 3. 2023

Informační systém - stav k 7.3.2023

Ke dni 7.3.2023 bylo ukončeno zadávání dat do původního systému ALVIN. 

V tuto chvíli je nedostupné  zadání: Hlášení nových majitelů štěňat.
                                                         Hlášení nemoci a úmrtí.
                                                         Žádost o krycí list. 

Hlášení nemocí a úmrtí a hlášení nových majitelů štěňat.  Prosím posečkejte rovněž do příštího týdne, nebo zašlete mailem příslušné osobě  či matrice klubu. 


28. 2. 2023

Přihlášení pro nové členy - obnova členství.

Do nového informačního systému je spuštěno přihlášení nových členů.

Zároveň stejný formulář slouží k obnovení členství pro osoby, které již v minulosti byly členy klubu a to před rokem 2021. ( neměly aktivní členství v roce 21 a 22 ). 


Formulář je přístupný na stránce  KLUB - ČLENSTVÍ. 

( všechny přihlášky vložené do starého systému před datem 18.2.2023, budou zpracovány a obdržíte info mailem. Není  nutné přihlášení opakovat! )


22. 2. 2023

Platba členské příspěvky - 2023

Vážení členové klubu.

Dne 22. února 2023 byla na vaše mailové adresy odeslána výzva k platbě členských příspěvků na rok 2023. 

Tato informace byla odeslána členům, kteří měli aktivní členství v roce 2021 a 2022. 

Jedná se o první spuštěnou akci v novém informačním systému KŠSP. 

Nově budou všechny informační maily odcházet z nastavené adresy info@kssp.cz

Po přijetí platby a spárování budete informováni o přijetí platby.   Tato platba má již nově generovaný variabilní symbol, který je nutno uvést.  Původní v.s. již nebude používán. Pro případné upřesnění platby se do specifického symbolu zadává č. 21,  tak jako dříve jste jej zadávali před svým členským číslem. 

Pokud jste již členský poplatek zaplatili před dnešním dnem a se starým v.s., platby budou ručně vloženy do systému a budete informováni mailem.

Předpokládáme že by vše mělo  probíhat v pořádku a   budeme moci  následně zpřístupnit členskou zónu k nastavení vašich nových přístupů do informačního systému a ke kontrole a editaci vašich údajů.  O tomto kroku budeme samostatně informovat.


Jelikož se jedná o nasazení nového systému, jsme si vědomi toho, že se můžou vyskytnout neočekávané problémy, které se musí vyřešit a bude to chtít určitou schovívavost. 


                                                                                                                      Milan Rulec
                                                                                                                    předseda klubu
 


13. 1. 2023

Stanovisko ÚKOZ - odstranění paspárků

 Vážení členové, níže uvádíme znění stanoviska k odstraňování paspárků, které bylo zmíněno na členské schůzi KŠSP a na základě kterého došlo k úpravě chovatelské směrnice. 

„STANOVISKO ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT K ODSTRAŇOVÁNÍ PASPÁRKŮ NA PÁNEVNÍCH KONČETINÁCH PSŮ

Ústřední komisi pro ochranu zvířat (dále jen "ÚKOZ") zřizuje podle § 21 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon na ochranu zvířat"), ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat, a to k plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 tohoto zákona. V souladu s touto svou funkcí přijala ÚKOZ na svém 50. zasedání následující stanovisko k odstraňování paspárků na pánevních končetinách psů.

Je nutno odlišovat odstraňování paspárků psů a fen za účelem změny exteriéru na straně jedné, a ze zdravotních důvodů na straně druhé. Odstraňování paspárků na pánevních končetinách psů a fen za účelem změny exteriéru je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat a není povoleno.

Odstraňování paspárků na pánevních končetinách psů a fen výlučně ze zdravotních důvodů a na základě rozhodnutí veterinárního lékaře není zakázáno. Zákrok musí být vždy proveden osobou odborně způsobilou v souladu s § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doporučuje se zákrok provést do 8 dnů věku štěněte. U psů a fen v pozdějším věku je pak zákrok možné provést dle zdravotní indikace osobou odborně způsobilou dle veterinárního zákona rovněž.

Odstranění paspárků na pánevních končetinách psů nebo fen jinou osobou, například samotným chovatelem, je považováno za týrání zvířete podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona na ochranu zvířat. Podle tohoto ustanovení se za týrání považuje provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou podle veterinárního zákona.“

V případě že dojde u štěněte k odstranění paspárků, je nutné doložit lékařskou zprávu o zdravotním důvodu pro tento zákrok.